Büyük ısı pompaları

Doğal ısı, fosil yakıtlara çağdaş ve tasarruflu bir alternatiftir Bedelsiz olup sıvı ve gaz yakıtla beslemeden bağımsız olmayı sağlar. Bir ısı pompası kullanılarak toplam enerji gereksiniminin yüzde 80'e varan bir oranı oldukça verimli ve çevreyi koruyarak doğadan kullanılabilir.