Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

Gelecek nesiller için yaşam alanları tasarlıyoruz

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız amacımızda kendini gösteriyor: gelecek nesiller için yaşam alanları tasarlamak. Yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip bir şirket olarak, inovasyonu nasıl teşvik edeceğimizi, nasıl gelişeceğimizi ve sürekli olarak nasıl adapte olacağımızı biliyoruz. Coşku ve yeni yönlere açılma cesareti DNA'mızın bir parçasıdır.

Şimdi bu becerilerimizi test etme zamanı. Çünkü küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmak için sistemik değişime ve hızlı eyleme ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ancak bu şekilde şimdiki ve gelecek nesillerin gezegenimizde, gezegensel sınırlar içerisinde ve herkes için eşit fırsatların olduğu bir toplumu gerçekleştirme hedefiyle güvenli bir şekilde yaşayabilmelerini sağlayabiliriz. Sürekli gelişim gerektiren karmaşık bir görevle karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Bu nedenle, reforme edilmesi gereken daha büyük bir sistemin parçası olduğumuzun bilinciyle, inşaat sektöründe bir iklim çözümleri sağlayıcısı olarak neler yapabileceğimize odaklanıyoruz.

  

Gelecek için vizyonumuz

2121 yılında binalarımız ve ekonomimiz iklim iklim pozitif olarak yeşil şehirlerde yaşayacağız. Binalarımız sıcaklık ve hava kalitesini gerçek zamanlı olarak ayarlayarak, sakinleri için sağlıklı, konforlu ve enerji verimli bir ev sağlar. Tüm ekonomi gibi binalar da kaynakların kullanımı ve yeniden kullanımı açısından döngüseldir. Farklı şebekelerden gelen enerji sistemleri artık iç içe geçmiştir ve maksimum enerji verimliliği için tüm binaları birbirine bağlamak üzere akıllıca birlikte çalışmaktadır. Isı ve soğuk, enerji ve su şebekeleri aracılığıyla dağıtılır ve yeniden kullanılır. Elektrik şebekesi tüm binaları birbirine bağlayarak tek bir yenilenebilir güç istasyonu oluşturmaktadır. Gaz şebekesi, rüzgar ve güneş enerjisinden biyometan ve yeşil hidrojen sağlamaktadır. Bilgi ağımız enerji tüketimimizi optimize etmekte ve böylece her zaman ve her alanda en uygun maliyetli enerji tedarikini garanti etmektedir. 2121 yılında, geri kazanılıyor gibi görünen bir gezegende yaşıyoruz. Ve bu noktaya gelmemizde hepimizin payı var.

İklim bilimi, amacımızı nasıl gerçekleştireceğimizi şekillendiriyor. Dünyamız, yeterli eylem olmadan küresel ısınmayı 1.5 santigrat derece ile sınırlayamayacağımızı biliyor. Daha yüksek bir sıcaklık artışı ciddi çevresel, sosyal ve ekonomik maliyetlere yol açacağından bu eşik çok önemlidir. Bizim için bilimi göz ardı etmek, kendi amacımızı da göz ardı etmek anlamına gelir.

Bu nedenle, kendi iklim stratejimizi geliştirmek için Sera Gazı Protokolü ve Bilim Temelli Hedefler Girişimi gibi bilimsel verilerin yanı sıra kurum içi analizler ve kolektif tasarım süreçlerini kullandık: "LEAP to Net Zero". Bu iklim stratejisi, bir şirket olarak net-zero binalara doğru bir sistem dönüşümüne öncülük etme sorumluluğumuzla nasıl yüzleştiğimizi göstermektedir.

Net-Zero'ya ulaşmak için 2030 iklim hedeflerimiz

Faaliyetlerimizden kaynaklanan doğrudan emisyonları mutlak olarak en az yüzde 48 oranında azaltacağız (2019'a kıyasla; Kapsam 1 ve 2).

Yukarı ve aşağı yönlü süreçlerden kaynaklanan dolaylı emisyonlarımızı ekonomik faaliyet seviyesine göre en az yüzde 55 oranında azaltacağız (2019'a kıyasla; Kapsam 3).

"LEAP", eylemlerimizi küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik iddialı bir plandır. Bu plan dört sütuna dayanmaktadır: Leap, Empower, Advocateve Partner  ("LEAP"). Ortaklarımızla birlikte, hem kendi faaliyetlerimizde hem de parçası olduğumuz sistemlerde net zero emisyon hedefine doğru bir "sıçrama" yapmak istiyoruz.

"LEAP to Net Zero" amacımızla doğrudan bağlantılıdır ve şirketimizin tüm değer zincirini etkiler. İklim stratejimizin bir parçası olarak, kendi faaliyetlerimizde net zero emisyona ulaşmak için iki spesifik, takvimlenmiş iklim hedefi belirledik. Sektörümüzde bir ortak, savunucu, işveren ve öncü olarak rolümüzün bilincindeyiz ve çevremizdeki herkesi bu değişimi bizimle birlikte yürütmeleri için teşvik etmeyi ve motive etmeyi umuyoruz.