Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

Viessmann Grubu

Viessmann Hakkında

Bir aile şirketi olan Viessmann Grubu uluslararası öncü ısıtma, sanayi ve soğutma tekniği sistemleri üreticilerinden biridir. 1917 yılında kurulan Viessmann, 14.500 çalışana ve 2021 yılı itibariyle 3,4 milyar euro yıllık ciroya sahiptir.

Viessmann 12 ülkede bulunan üretim şirketleri, 74 ülkedeki satış şirketleri ve temsilcilikleri ve tüm dünyaya yayılmış olan 120 satış temsilciliği ile uluslararası bir şirkettir. Cironun %56'sı Almanya dışındaki satışlardandır.

Sürdürülebilirlik

Bir aile şirketi olan Viessmann sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir bir çalışma biçimine önem verir; sürdürebilirlik öğesi şirket ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Viessmann için sürdürülebilirlik, günümüzün gereksinimlerini yerine getirirken gelecek nesillerin yaşamlarına zarar vermeden ekonomik, ekolojik ve sosyal sorumlulukların tüm şirketçe yerine getirilmesini sağlamaktır.

Viessmann ısı tekniği sektöründe çevre dostu ve teknolojik standartların belirleyicisi bir oyuncudur, uzun yıllardan beri zararlı madde emisyonu düşük ve yüksek enerji tasarrufu sağlayan sıvı ve gaz yakıtlı sistemler ile güneş enerjisi sistemleri, katı yakıtlı ısıtma sistemleri ve ısı pompaları gibi ürünler sunmaktadır. Viessmann tarafından geliştirilen çoğu ürün ısı tekniğinin kilometre taşları olarak kabul edilirler:

Viessmann'ın eksiksiz ürün programı

Viessmann eksiksiz ürün programı tüm uygulama alanları ve enerji kaynakları için 1,5 ile 120.000 kW arasında kapasitelerde verimli sistemlere sahip özel çözümler sunmaktadır. Bunlar ayrıca 1,9 ile 150 kW arasında duvar tipi yoğuşmalı cihazları, 1,9 ile 6.000 kW arasında yer tipi yoğuşmalı sistemleri ve 1,0 ile 530 kWel ya da 5,3 ile 660 kWth arasında kojenerasyon ünitelerini kapsamaktadır.

Yenilenebilir enerji sistemleri; güneş enerjisi sistemlerini, 4 kW ile 50 MW arasında katı yakıtlı kazanları, 1,7 ile 2.000 kW arasında ısı pompalarını ve fotovoltaik sistemlerini kapsar.

Bölgesel ısıtma sistemleri için ilk fizibilite incelemeleri ve detay planlamalarından, biyogaz üniteleri, ısı üreticileri, kojenerasyon üniteleri, toprak ısı boruları ve konut aktarım istasyonları gibi tüm gerekli komponentlerin teslimatından, yapım ve işletime almaya kadar Viessmann her şeyi tek elden sunar.

Sıcaklık kontrollü mekanlar, yüksek performanslı soğutma hücreleri ve üniteleri, perakende gıda sektörü için soğuk hava çözümlerinde kapsamlı bir ürün yelpazesi ve ayrıca aksesuar ve hizmetlerle Viessmann Grubu, soğutma tekniği alanını da kaplamaktadır.

Eksiksiz ürün ve hizmetler

Sunulan eksiksiz ürün programı için Viessmann satış sonrasında da etkin bir şekilde hizmet vermektedir. Viessmann Akademisi, iklimlendirme ve proje firmalarına, mimarlara, inşaat şirketlerine ve kendi çalışanlarına kapsamlı eğitim ve ileri düzeyde öğrenim programları sunmaktadır. Bu sayede şirket, geliştirilen yeni teknolojilerden yenilenebilir enerji sistemlerine kadar çok geniş bir alanda partnerlerinin eğitim taleplerine yanıt vermektedir. Dünya çapında Viessmann Akademisi tarafından verilen eğitimlere her yıl 92.000 uzman katılmaktadır.

Viessmann tarafından sunulan hizmetlere ayrıca teknik servis yardım uygulaması, reklam ve satış destek aksiyonları ile internet üzerinden 24 saat erişilebilen kullanıcı dostu bir bilgi ve sipariş sistemi de dahildir.

Enerji ve meslek forumları

Tartışmalara katılmak ve deneyim alışverişinde bulunmak için üst düzey enerji ve iklimlendirme uzmanları düzenli olarak Viessmann Akademisi'nin enerji ve meslek forumlarında buluşmaktadır. 2008 yılındaki ilk etkinlikten bu yana yaklaşık 2.500 partner – iklimlendirme bayilerinin yanı sıra projeciler, mimarlar ve mühendisler – katılmıştır. Bu durum teknolojik gelişmelerin açıklanmasında büyük bir gereksinimin olduğunu kanıtlamaktadır.

Etkinliklerde teknoloji ve ısıtma tekniği branşlarından ünlü uzmanlar görüşlerini bildirerek, çözüm yaklaşımlarını ortaya koymakta ve açık oturumlarda soruları yanıtlamaktadır.

Viessmann Allendorf Vakfı: Sorumluluk bilinci

Toplumsal ve sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu kuruluş ilkesinden hareket ile şirket; bilim, sanat, kültür ve sosyal alanlarda girişimlerini sürdürmektedir. Almanya'da ve uluslararası düzeyde uygulanan projelerin teşvikinde her yıl altı haneli tutarlarda bağışlar yapılır.

Bu çok yönlü yapının devamlılığı sağlamak için "Viessmann Allendorf Vakfı" kuruldu. 2010 Ağustos ayında Eyalet Başkanı Dr. Walter Lübcke vakıf belgesini Dr. Martin Viessmann'a teslim etmiştir.

Allendorf (Eder) Havalimanı

Allendorf (Eder) Havalimanı 1966 yılında inşa edilmiştir ve 2005 yılındaki büyütme sonrası günümüzde modern bir ticari havaalanından beklenen tüm talepleri karşılamaktadır. Ayrıca Ederbergland Havacılık Spor Derneği için özellikle gençlerle çalışmalarda kullanılan bir üs olarak hizmet eder.

Yararlı bağlantılar
Yararlı bağlantılar