Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

© Simon Bratt / Shutterstock.com

Küresel sürdürülebilirlik sorunlarının ve eylem çağrılarının birçoğu BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde (SKH'ler) tanımlanmıştır. 2015 yılında başlatılan SKH'ler kolektif eylem için ilham verici bir çerçeve sunmaktadır. Tüm hedefler birbiriyle bağlantılıdır ve Viessmann bunları değişimi harekete geçirmek için bir pusula olarak kullanacaktır.

SKH'ler ve Viessmann çözümleri

Yakın tarihli Viessmann İklim Raporumuzda, diğerlerinin yanı sıra SDG 13'e katkılarımızı özetleyen iklim stratejimizi yayınladık. Bir sonraki adımda, şu anda Viessmann için bütünsel bir sürdürülebilirlik stratejisi tanımlarken bilime dayalı Future-Fit Business Benchmark 'ı kullanıyoruz. Bu, mevcut iş modellerimize Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) merceğinden bakmamızı ve sonuç olarak bugün SKH'leri nasıl etkilediğimize ve 2030 yılına kadar SKH'lere ulaşmaya yönelik olumlu katkımızı nasıl en üst düzeye çıkaracağımıza dair net bir bakış açısı oluşturmamızı sağlayacaktır. SKH'ler Viessmann işini geliştirirken, hedefler belirlerken ve ortaklarımızla iletişim kurarken bize rehberlik ediyor. Gezegensel sınırların aşılması ve sosyal temelin gerçekleştirilmesindeki eksiklikler nedeniyle SKH'lere ulaşmada küresel olarak yol umuzdan sapmışken, insanlar ve gezegen üzerinde yalnızca olumlu etkileri olan iş modellerine doğru hızlı ve aktif bir geçiş gereklidir ve Viessmann'da yaptığımız tam da budur.

SKH'lere yönelik ilk yaklaşımımızda, 17 hedefi şirket grubu için uygunluğuna göre değerlendirdik. Sonuç olarak aşağıdaki sekiz SKH en ilgili olarak algılandı.

Bu hedef, kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesini ve onların şiddetten korunmasını kapsamaktadır. Şirketimiz açısından odak noktamız, kadınların işgücü piyasasına eşit katılımı ve aile işlerinde ortaklığa dayalı bir görev dağılımı için çalışarak iş ve aile yaşamının kadınlar ve erkekler için uzlaştırılmasıdır.

Su, birçok sınırlı kaynaktan biridir. Temiz içme suyuna erişim, su kalitesinin iyileştirilmesi, suyun tüm sektörlerde verimli kullanımı ve sürdürülebilir şekilde çekilmesi, entegre su kaynakları yönetiminin uygulanması, suya bağlı ekosistemlerin korunması ve restorasyonu vb. konuların tümü SKA 6 kapsamında değerlendirilmektedir. Şirket olarak üretim süreçlerimizde tüm bu noktaları kapsamak istiyoruz ve bunları halihazırda çevre yönetim sistemimize entegre etmiş durumdayız.

Bu gezegende yaşayan insanlar olarak gelecekte gerçekleştirmemiz gereken en büyük dönüşümlerden biri, enerji arzını yenilenebilir kaynaklara dönüştürmek olacaktır. Bu, gezegenimizin kaynaklarını korumak ve enerji üretimi üzerindeki baskıyı azaltmak için şimdiden enerjiyi mümkün olduğunca verimli kullanmamız gerektiği anlamına geliyor. Viessmann enerji sistemleri bugün zaten bu ilkelere dayanmaktadır. Tüm süreçlerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi mümkün olduğunca enerji verimli hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz.

Ekonomik büyüme, dünyanın sanayileşmiş ülkelerinde refahın temelidir. Yeni iş alanlarının yaratılmasını sağlar ve etkin bir refah devletinin temelini oluşturur. Ancak gelecekte ekonomik büyümeyi kaynak ve enerji tüketiminden ayırmayı hedeflemeliyiz. Viessmann'daki günlük çalışmalarımız, kaynak tasarrufu sağlayan teknik çözümler geliştirmeye odaklanmaktadır. Çalışanlarımıza adil davranıyoruz.  Onlar Viessmann'ın bir parçasıdır.

Dünya genelinde giderek daha fazla insan şehirlerde yaşıyor. Şehirler yüzölçümünün sadece yüzde ikisini kaplasa bile, dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası buralarda yaşıyor. Dolayısıyla şehirler ekonomilerimizi, kültürümüzü ve yenilikçiliğimizi yönlendirerek; sürdürülebilir kalkınmanın merkezi aşamaları olarak işlev görüyorlar. Karbon emisyonlarının yüzde 75'i şehirlerde üretiliyor. Bu nedenle şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına ayrıca önem vermemiz gerekiyor. Viessmann olarak teknolojilerimizle buna önemli bir katkıda bulunuyoruz.

Kısacası, her şey hassas bir denge kurmakla ilgili: bir yandan refahı korumak ve artırmak; diğer yandan gezegenin sınırlı kaynaklarını korumak. Bireysel uygulamalar ve davranışlar ile bunların dünya çapındaki etkileri arasında bağlantı kurmak ve küresel karşılıklı bağımlılıkların karmaşıklığını göz önünde bulundurmak son derece zordur. Şirketimiz sürdürülebilirliği tüm süreçlerine dahil etmeye çalışmakta ve yönetim, üretim ve satış faaliyetlerini buna göre ayarlamaya gayret etmektedir.

Küresel iklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biridir. Ulusal sınırlarla sınırlı değildir ve etkileri hepimizi etkilemektedir. İklime zarar veren emisyonları azaltmaya ve iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlamaya yönelik hızlı ve iddialı tedbirler, küresel sürdürülebilir kalkınma için hayati önem taşımaktadır. Yakın tarihli Viessmann İklim Raporumuzda, SKH 13'e katkılarımızı özetleyen iklim stratejimizi yayınladık.

Nihayetinde 17 hedefin tamamına ancak dünya çapında birçok oyuncunun işbirliği ile ulaşılabilir. Networking (iş ağı) ile yeni ortaklıklar kurabilir, yaratıcı çözümler belirleyebilir ve en iyi uygulamaları yaygınlaştırabilir. Viessmann da kendini bu hedefe adamıştır.