Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

Sıcak Su Isı Pompaları

Sıcak su ısı pompaları, ortamda mevcut ısı enerjisini kullanır ve böylece sıcak su hazırlar. Ayrıca fotovoltaik sistemlerden kendiliğinden üretilen elektriğin en iyi şekilde tüketilmesi için uygundurlar ve mevcut bir hava dağıtım sistemine bağlanabilirler.

Sıcak su ısı pompasının yapısı ve çalışma şekli

Bir sıcak su ısı pompası, ısı kazanım süreci için önemli tüm bileşenleri içeren bir üniteden oluşur. Bunlara evaporatör, kompresör, kondenser ve boyler dahildir. Tasarıma göre güneş kollektörlerinin bağlanmasına imkan sağlayan bir güneş kollektör eşanjörü entegre edilmiştir.

Kompresör istenen sıcaklığı sağlar

Sıcak su ısı pompası işletim sırasında dolaşım havası veya atık havanın ısısını alır ve evaporatöre iletir. Bunun içinde, düşük sıcaklıkta bile ısınan ve akabinde buhar haline gelen bir soğutucu madde bulunur. Buharlaştırılan soğutucu maddenin sıcaklığı suyu ısıtmak için henüz yeterli olmadığından akabinde bir sıkıştırma işlemi gerçekleşir. Burada buhar, istenen sıcaklığa ulaşılana kadar buharı sıkıştıran elektrik tahrikli bir kompresöre iletilir.

Son adımda ısıtılmış soğutucu madde buharı, termal enerjisini yerleşik sıcak su tankına aktarır, soğutur ve yoğuşturur. Daha sonra yüksek basınçlı soğutucu madde sıvısı, kuvvetli bir şekilde soğumaya devam ederken bir genleşme valfi ile genleştirilir. Soğutucu madde tekrar başlangıç durumuna geldiğinde sıkıştırma süreci yeniden başlatılır.

Dolaşım havası ile işletim

Sıcak su ısı pompaları dolaşım havası, dış hava veya atık havadan ısı çekebilir. Dolaşım havası sıcak su ısı pompası için örneğin kış aylarında sabit ve nispeten yüksek sıcaklıklara sahip olan bodrum alanları uygundur. İşletim esnasında bodrumdaki sıcaklık iki ile dört derece civarında soğutulur. Bu esnada bodrum havasının nemi de alınır. Isı kaynağı ile ısıtma sistemi arasındaki sıcaklık farkı küçükse sıcak su ısı pompası son derece verimli çalışır.

Alternatif olarak atık havayla

Isı pompaları suyu opsiyonel olarak atık hava ile de ısıtabilir. Burada ısı pompasının üst kapağı bir atık hava kapağı ile değiştirilir ve ısı pompası mevcut hava dağıtım sistemine bağlanır. Isı pompası birkaç odadan gelen sıcak atık havayla beslenir ve bu da ortalama tek ailelik müstakil ev için iyi bir havalandırma sağlar. Kullanma suyu ısıtmasında soğutulan atık hava çıkan hava olarak dışarıya iletilir. Negatif basınç oluşmaması için ayrı besleme havası elemanları üzerinden dış havanın iletilmesi gerekir. Havalandırma işletimi kullanma suyu ısıtması olmadan da mümkündür.

Güneş enerjisi kullanımı için hazır

Viessmann'ın sıcak su ısı pompaları bir güneş enerjisi sistemi ile hem tekli hem ikili işletme için tasarlanmıştır. İkili işletmede güneş enerjisi devre pompası elektronik olarak ve bir sıcaklık fark kontrolü yardımıyla açılır ve kapatılır. Güneş enerjisi devre pompası aktifse sıcak su hazırlama ısı pompası üzerinden gerçekleşmez. Ücretsiz güneş enerjisinin optimal kullanımı bu sayede güvenceye alınmış olur. Isı pompası ayrıca bir fotovoltaik tesisinden optimal şekilde üretilmiş elektriği de kullanabilir.

Bir sıcak su ısı pompasının avantajları

Isı pompasının sadece sıcak su üretmesinin tesis sahibine birçok avantajı vardır. Bunlardan biri düşük yatırım ve işletme maliyetleridir. Enerji kaynağı zaten mevcut ve ücretsiz olduğundan, birçok sistemde olduğu gibi bir ısı geliştirme gerekli değildir. Bir ısı pompası su için bir emisyon salınımına yol açmadığından bir baca gerekmez. Bu tür bir ısı pompası bir güneş enerjisi sistemine veya bir hava dağıtım sistemine bağlı olarak son derece verimli çalışır.

Kurulum yerinin neminin alınması

Isıtma sisteminden ayrılmanın daha başka avantajları da vardır: Bu şekilde kazan sıcak aylarda komple kapatılabilir ve elektrik ihtiyacı oluşmaz. Bir sıcak su ısı pompasının kurulumu çok kısa sürede gerçekleşir. Sonuçta ne bir gaz bağlantısı ne de bir yağ tankı gereklidir. Sıcak su hazırlama için fosil yakıtlar kullanılmadığından uzun vadede tesis sahibi hem çevreyi hem de kendi cüzdanını rahatlatır. Ayrıca bir sıcak su ısı pompası, bodrumda kurulduğunda odanın nemini de alabilir. BU da küf oluşumu tehlikesini azaltır ve duvar yapısını korur. Buna ek olarak bir ısı pompasının kullanımının genel avantajlarını Isı pompasının avantajları bölümünde bulabilirsiniz.

Yararlı bağlantılar
Yararlı bağlantılar