Das Herzstück des BHKW: der gasbetriebene Ottomotor.

BHKW für Wärme und Strom

Bei den kompakten Geräten Vitobloc 200 steht die Idee von dezentralen, wärmegeführten BHKW im Vordergrund: In vergleichsweise kleinen Einheiten wird einerseits Strom für den Eigenbedarf erzeugt, andererseits wird die zeitgleich anfallende Wärme weit gehend verlustfrei für die Heizung genutzt. Nicht benötigter Strom wird in dasöffentliche Netz eingespeist und vom Stromversorgungsunternehmen vergütet.

bhkw-otto-motor-1-2.jpg

Orta güç aralığındaki uygulamalar için hazır biçilmiş enerji tasarımları.

Gaz yakıtlı bir ısı-güç kojenerasyon ünitesi (CHP) aynı anda ısı ve elektrik üretir. Gücü konut siteleri ve ticari işletmeler için tasarlanmıştır. Isı tarafında CHP bir kazana paralel olarak çalışır. Her iki ısı üreticisi de ısıtma ve sıcak su hazırlanması için ısıtma sistemine bağlanır.

Kojenerasyon santralleri (CHP)

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH (eski ESS - Energie Systeme & Service GmbH) Viessmann grubunun ısı-güç kojenerasyon üniteleri uzmanıdır ve 2008 yılından beri şirkete dahildir. Bu ürün alanında 25 yıldan fazla deneyime sahip plan Viessmann güç-ısı kojenerasyonu için etkin gaz yakıtlı sistemler sunmaktadır. Seri ürünlerin dışında müşterilerin gereksinimlerine uyarlanmış ısı-güç kojenerasyon üniteleri de üretilmektedir.