Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

Nedir Bu Karbon Ayak İzi?

Karbon ayak izi, doğamızın genel işleyişi haricinde, insanların tükettikleri, ürettikleri, kullandıkları ile doğaya karbondioksit salınımı yaparak sebep oldukları kısmen geri dönüşü güç zararlardır. Solunum yaptığımızda ortaya çıkan karbondioksit doğanın genel işleyişinde aslında çok dengeli bir çevrime sahiptir; doğada tekrar yeniden kullanılabilir, bitkilerin hayvanların döngüsünde kendine yer bulabilir.


Doğal karbon döngüsü


Okul çağlarımızın başlarındaki bilgileri hızlıca bir yokladığımızda “fotosentez” konusunu hemen hatırlarız. Yeşil bitkiler (ki buna okyanus ve denizlerdeki yeşil bitkiler de dahil) doğadaki karbondioksiti bünyesine alarak, güneş ışığının da katalizör olarak görev aldığı biyokimyasal reaksiyon ile birlikte oksijen ortaya çıkarırlar; ve aslında karbon döngüsünün temelini oluştururlar. Karbondioksit salınımı doğada organizmaların solunumu ve yanma olayları ile ortaya çıkar, ve fotosentez ile tekrar doğal döngüye oksijen olarak katılırlar.  


Doğal döngüye müdahale  


Doğamızın karbon çevrimine müdahale aslına bakarsanız farketmeden, malesef her an yaptığımız bir eylem. Deodorant kullanımından tutun, fosil yakıtların kullanımına; fabrikaların baca gazı salınımından tutun, fosil yakıtların ısınmada kullanımına, seri üretim hayvancılığın yaygınlaşmasından, uzun mesafeli lojistik ağlarında sarf edilen yakıtlara. Tüm hepsi doğanın akışına bir müdahale ve doğanın çözmesini bekleyeceğimiz ilave bir yük, karbon salınımı doğurmaktadır.  


Denge


Gerçekçi bir bakış açısı ile bakarsak; modern çağda gıda, giyinme, teknoloji, hayvancılık, üretim, lojistik ve benzeri temel ihtiyaçlardan vazgeçemeyeceğimizi düşünürsek bir takım önleyici eylemleri alışkanlık edinmemiz gerektiğini görürüz.

Karbon ayak izi kategorileri


Birincil Karbon Ayak İzi

Ulaşım ve evsel tüketimde fosil yakıtların yakılması ile ortaya çıkan doğrudan karbondioksit salınımını temsil eder.

İkincil Karbon Ayak İzi

Kullandığımız ürünlerin üretimi, kullanılması, bertaraf edilmesi ve doğaya tekrar karışması döngüsü içerisindeki karbondioksit salınımını temsil eder.


İkincil karbon ayak izi için biz Viessmann olarak gerekli tüm önlemleri  Avrupa Birliği standartlarına  uygun olarak alıyoruz, kullanım kılavuzlarımızda önerilerimizi yapıyoruz, konuyla ilgili bizlerle kurulan tüm iletişimlerde bildiklerimizi aktarıyoruz. Hatta ve hatta çalışanlarımızın ve kullanıcılarımızın birincil karbon ayak izlerini düşürmeleri için düzenli olarak sosyal medyada içerikler paylaşıyoruz, ağaç dikme kampanyaları düzenliyoruz,  tasarruf önerileri  yapıyoruz.


Viessmann olarak “Gelecek nesiller için yaşam alanları tasarlamak” gibi, sorumluluğu büyük bir misyon taşıyoruz. Tedariğini sağladığımız her ürünün döngüsünde karbondioksit salınımını önemsiyor, üretim tesislerimizde  yenilenebilir enerji kaynaklarına  öncelik veriyoruz.  


Viessmann Manisa fabrikamızın çatısında Vitovolt fotovoltaik (PV) güneş enerjisi sistemleri bulunmakta ve fabrikamız enerjisinin büyük bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaktadır. Ayrıca yine Viessmann Manisa fabrikamızda enerjisinin çok büyük bir kısmını doğada var olan ısı enerjisinden sağlayan Vitocal ısı pompaları ile sağlıyoruz. Şirketin bir üyesi olmanın yanında her birimiz birer son tüketici, vatandaş ve doğanın bir parçasıyız; gelecek nesiller için tasarladığımız alanları her an doğru şekilde dengeli kullanmak için çaba sarf ediyoruz.

Karbon ayak izimizi nasıl azaltabiliriz?


Bu sorunun cevabı aslına bakarsanız temelde “dengeli ve tasarruflu tüketim”dir. Kullanılmayan ışıkları kapatarak, doğalgaz ve benzeri kaynakları teknolojinin bize sunmuş olduğu akıllı  kontrol sistemleri  ile tasarruflu şekilde kullanarak, bireysel araç kullanımı yerine toplu taşımayı tercih ederek, vücudumuzun gereksiniminleri çerçevesinde gıda tüketerek, plastik, kağıt, karton, metal ve cam ürünlerinin geri dönüşümüne katkı sağlayarak rahatlıkla doğamıza katkıda bulunabiliriz.


Karbon ayak izi hesabında hangi parametreler vardır?


Aslında çok teorik ve karmaşık olan karbon ayak izi hesabında kullanılan girdi parametrelerinden bahsetmemiz günlük hayatımızda yapacağımız değişiklikler için fikir vermesi açısından çok faydalı olacaktır.

Birincil ve ikincil etkenlerden bahsetmiştik hatırlayacak olursanız. Bu etkenler aşağıdaki parametreleri içermektedir:

  • Doğalgaz, petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımı
  • Her türlü eğlence, seyahat, tatil esnasında yayılan CO2 salınımı
  • Giyecek tüketimi ve giyeceklerin üretiminden son kullanıcıya kadar ulaşmasına kadar geçen süreçte yayılan CO2 miktarı
  • Yiyecek içecek tüketimi, ve üretiminden tüketimine kadar geçen süreçteki tedarik zinciri esnasında harcanan enerji, yayılan CO2 miktarı
  • Bireysel araç kullanımı
  • Elektrik tüketimi
  • Toplu taşıma kullanımı

Bu ve bunun gibi parametreler karbon ayak izi hesabında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmaktadır.  Buradan çıkarılacak sonuç ise, yaşamımızda attığımız her adımda tasarrufu, enerji verimliliğini her zaman aklımızda bulundurmaktır.  


Viessmann ürünleri ile karbon ayak izi azaltımına katkı


Vitovolt fotovoltaik sistemler  ile güneşten elektrik eldesi, Vitodens yoğuşmalı kombi ve ısıtıcılarda artık ısının yeniden kullanılarak enerji tüketiminin azaltılması,  Vitocal ısı pompaları  ile doğada var olan ısı enerjisini, elektrik enerjisi ile birlikte ısıtma ve sıcak su eldesi için kullanarak emisyonsuz bir ısıtma sağlanması, ViCare bileşenleri ve uygulaması ile ısıtma sistemlerine haftalık zaman programlama ile gereksiz tüketimin önüne geçerek karbon emisyonunun azaltılması, Vitoplanar, Vitotherm, Vitotron elektrikli ısıtma ve sıcak su sistemlerini kullanarak baca gazı olmadan ısıtma sağlanması, Vitoclima klimaları ile enerji tüketimi açısından verimli bir iklimlendirme sistemi ile serinleme yapılabileceklerden yalnızca birkaçı.