Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

Yenilenebilir Enerjinin Avantajları Nelerdir?

Son zamanlarda çevrenizdeki rüzgar türbinlerinin ve  güneş panellerinin  sayısının arttığını fark etmiş olabilirsiniz, peki ihtiyaç duyulan enerjiyi  yenilenebilir enerji sistemleri  ile elde etmek gerçekten avantajlı mı? Sık sık dünyamızı bekleyen bir iklim krizinden bahsediliyor, ama evinizin çatısına birkaç panel kurmanın bir yardımı olacak mı?

Yenilenebilir enerji kullanımının faydaları nelerdir?

Yenilenebilir enerji her zaman mevcut olacaktır

Enerji kaynağı olarak fosil yakıtları kullandığımızda, sonunda tükenecek bir rezervden faydalanmış oluruz. Gaz, petrol ve kömür halen dünyamızda mevcut olmakla birlikte, şu andaki yüksek miktarlarda kullanım, arzın azalacağı ve gelecekte bu rezervlerin tükeneceği anlamına geliyor. Fosil yakıtların kullanıldığı sistemler mutlaka daha akıllıca kurgulanmalı ve mümkünse yenilenebilir enerji sistemleriyle desteklenmelidir.

Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithalat yoluyla karşılayan ülkemizde büyük miktarlarda petrol, doğal gaz ağırlıkta olmak üzere fosil yakıtlar ithal edilmektedir. Enerji talebinin karşılanmasında ithalat oranının yüksek düzeyde seyretmesi, dışa bağımlılığın artmasına neden olmakta ve bu durum ise cari dengenin bozulmasında en önemli etken konumuna gelmektedir. Dolayısıyla enerji talebinin karşılanmasında ithalat oranlarının düşürülmesi adına, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımların artması dışa bağımlılığın azalmasına katkı sağlayacaktır.

Güneş ışığı, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklar her zaman bizim için mevcut olacak, tükenmeyecek ve doğal olarak yenilenecektir.

Uzun vadede tasarruf edin

Evinizde ihtiyacınız olan tüm enerjiyi güneşten veya rüzgardan elde edebileceğinizi hayal edin. Böyle bir yapıda herhangi bir enerji faturası ödemeniz gerekmez ve hatta elektrikli bir arabanız varsa, bunun yakıtını bile bu sistem sayesinde elde edebilirsiniz.

Enerjisini ortam havasından alan  hava kaynaklı ısı pompası,  evinizi ısıtmak ve soğutmak için yine yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği verimli bir şekilde kullanabilir. Ayrıca evinizde bulunan diğer elektrikli cihazlar ile öztüketim oranını arttırabilir ve bonus olarak, ürettiğiniz ve kullanmadığınız fazladan elektrik enerjisini yerel enerji tedarikçisine satabilirsiniz.

Karbon ayak izinizi azaltın

Karbon ayak izi  birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

Karbon ayak izi iki ana parçadan oluşur: doğrudan/birincil ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak izi.

Birincil ayak izi evsel enerji tüketimi ve ulaşım (sözgelimi araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.

İkincil ayak izi kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.

Fosil yakıtların elektrik santralleri ve ev tipi ısıtma cihazları tarafından kullanılması büyük miktarlarda sera gazı oluşumuna sebep olmaktadır. Bu gazlar, ( karbondioksit (CO2), metan (CH4) ) küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine ciddi manada olumsuz etkilerken, soluduğumuz havayı sağlığımız için zararlı olabilecek emisyonlarla da kirletmektedir.   Örneğin; 1 kwh enerjinin doğalgaz ile sağlanmasıyla 0,19 kg CO2, petrol ile 0,25 kg CO2 ve en son olarak kömür ile sağlanmasıyla 0,3 kg CO2 emisyon değerine ulaşılır. Dikilen bir ağaç ise yılda 12 kg karbon CO2 emilimi sağlar. Bu verilerle ne kadar çok ağaç dikmeye ihtiyacımız olduğu görülebilir.  

  Sera gazı salımını ve karbon ayak izini azaltmak adına, çok düşük veya sıfır karbonlu olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının çok önemli olduğu görülmektedir. Bu enerji kaynaklarını (güneş, rüzgar, biyokütle vb.) kullanarak dünyanın yaşanılabilirliğinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.