Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

Dünya Ne Kadar Yenilenebilir Enerji Kullanıyor?

Yenilenebilir elektrik üretimi, dünyadaki birçok ülke için büyük bir odak noktası haline geldi.  Kasım 2021'de Glasgow'da  yapılacak  COP26 Konferansıyla  birlikte,  belirli ülkelerin  ne kadar  yenilenebilir enerji ürettiğine ve kullandığına  bakmanın zamanının geldiğini düşündük.

Türkiye Ne Kadar Yenilenebilir Enerji Kullanıyor?

Türkiye’nin 2021 Ağustos sonu itibarıyla 52 bin 353 MW kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarının ekonomik büyüklüğü 66 milyar doları buldu.  

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye’nin elektrik kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 98 bin 493 MW’a, toplam elektrik üretim santrali sayısı ise 10 bin 101’e ulaştı.

Bu kapasitenin 31 bin 441 MW’ını hidroelektrik, 10 bin 14 MW’ını rüzgar enerjisi, 7 bin 435 MW’ını güneş enerjisi ve 1650 MW’ını jeotermal enerji santralleri oluşturdu. Biyokütle santrallerinin (atık ısı dahil) kapasitesi ise, ağustos sonu itibarıyla 1813 MW oldu.

Böylece, elektrik kurulu gücünün %32’sini hidroelektrik, %10,2’sini rüzgar enerjisi, %7,5’ini güneş enerjisi, %1,7’sini jeotermal ve %1,8’ini biyokütle santralleri oluşturdu.

Kapasite Artışının Lideri Rüzgar Oldu

Yenilenebilir enerji  santrallerinin toplam elektrik kapasitesi içindeki payı, ağustos sonu itibarıyla %53,15’e yükseldi.

Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde 1182 MW rüzgar, 768 MW güneş enerjisi, 457 MW hidroelektrik, 328 MW biyokütle santrallerinin (atık ısı dahil) ve 37 MW jeotermal olmak üzere toplam kurulu güç 2020 yılı sonuna göre 2 bin 602 MW arttı.

Türkiye’de bu dönemde 221,6 milyar KWh elektrik üretildi.

Söz konusu üretimin 42,7 milyar KWh’i hidroelektrik, 19,5 milyar KWh’i rüzgâr, 9,4 milyar KWh’i güneş, 7,1 milyar KWh’i jeotermal enerji ve 4,8 milyar KWh’i biyokütle santrallerinden elde edildi.

Böylece, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde elektriğin %37,75’ini yenilenebilir enerji santralleri karşıladı.

İngiltere Ne Kadar Yenilenebilir Enerji Kullanıyor?

2020'de yenilenebilir ve fosil yakıt gibi tüm kaynaklarda üretilen toplam elektrik miktarı 312,8 TWh idi. Bu rakamın 134,3 TWh'si tamamen yenilenebilir kaynaklardan üretildi ve bu da 2020'de İngiltere'nin toplam yenilenebilir elektrik üretiminin %42,9 olduğu anlamına geliyor.  Bahsi geçen oranlar düşünüldüğünde, ilk kez yenilenebilir elektrik üretiminin fosil yakıtlı elektrik üretiminden daha yüksek olduğu görülüyor.  Gaz ve kömür santralleri, 2020'de elektrik üretiminin %41'ini oluşturdu.

Enerjinin tam olarak nasıl üretildiğini görmek için bunu daha da detaylandırabiliriz. Gaz santralleri hala %37 ile en büyük elektrik yüzdesini yaratıyor, ancak bu oran beş yılın en düşük seviyesinde; yani elektrik üretmek için fosil yakıtların yakılması gitgide daha az tercih edilen bir uygulama haline geldi.  Rüzgar çiftlikleri, İngiltere'nin enerji ihtiyacının neredeyse dörtte birini karşılayan en büyük ikinci elektrik üreticisidir.  Bir sonraki en popüler enerji kaynakları sırasıyla biyoenerji (%12), güneş (%4), hidroelektrik (%2), kömür (%2)dür.

ABD Ne Kadar Yenilenebilir Enerji Kullanıyor?

2020'de İngiltere’nin 312,8 TWh üretimine kıyasla, ABD yaklaşık 4.000 TWh elektrik üretti.  Bununla birlikte, 2020'de ABD'deki yenilenebilir enerji kaynakları, toplam elektrik üretiminin yaklaşık %20'sini oluşturdu.  Üretilen 4.000 TWh'nin yaklaşık %60'ı fosil yakıtlardan, %20'si nükleer enerjiden ve %20'si yenilenebilir kaynaklardan geldi.  Rakam ve oranlara bakıldığında ABD'nin 2020'de yaklaşık 800 TWh yenilenebilir elektrik enerjisi kullandığı sonucuna ulaşabiliriz.

Yenilenebilir kaynaklardan rüzgar, toplamda %8 (338 TWh) ile en fazla elektriği üretti, onu %7,2 (291 TWh) ile hidroelektrik izledi.  Sonraki en popüler enerji kaynakları da sırasıyla fotovoltaik güneş (%2.2), biyokütle (%1,4), jeotermal   (%0.4)'dir.

Yenilenebilir Enerjiyi En Çok Hangi Ülke Kullanıyor?

  • Norveç - %56

Norveç'in toplam elektriğinin şaşırtıcı bir şekilde %56'sı, ağırlıklı olarak hidroelektrik (%45) olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir.  Hidroelektrik ilk olarak 1892 gibi erken bir tarihte tanıtıldı. Bu nedenle, ülke hidroelektrik yönteminde büyük bir ilerleme kaydetti.

Hidroelektrik Norveç'te çok başarılı çünkü ülke içindeki çok miktarda su, dik vadiler ve dağlarla birleşiyor.  İklim değişikliği nedeniyle artan yağış, ülkenin daha fazla enerji üretebileceği anlamına geliyor ve onları listemizin en üstüne koyuyor.

Elektriğin geri kalan %44'ü fosil yakıtlardan elde ediliyor ve ülke hiç nükleer enerji kullanmıyor.

  • Brezilya - %46

Brezilya, elektriğin %46'sını yenilenebilir kaynaklardan ürettiği için listemizde ikinci sırada yer alıyor.  Bu ülke, toplam elektrik kullanımının %32,1'ini oluşturan biyoyakıt ve atık kullanımıyla tanınmaktadır.  İkinci en büyük etanol yakıt üreticisidir (birincisi ABD'dir) ve şeker kamışı etanol yaklaşık 27 milyon arabaya güç sağlamak için kullanılır.

  • Yeni Zelanda - %42

Sıradaki ülke, toplam %42 yenilenebilir enerji kullanımıyla Yeni Zelanda.  Enerji kullanımının yaklaşık %25'i, ülkenin içine doğru esen batı rüzgarları nedeniyle, ağırlıklı olarak rüzgar ve güneş enerjisinden karşılanmaktadır.  Rüzgarlı olduğu kadar güneşli bir ülke olması, güneş enerjisini de elektrik üretiminde popüler bir yöntem haline getiriyor.

  • Danimarka/İsveç - %41

Listenin sonunda Danimarka ve İsveç bulunuyor. Her iki ülke de toplam elektriğinin yaklaşık %41'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. İsveç, toplam elektrik arzının yaklaşık %35'ini nükleer enerjiyle sağlarken, Danimarka bu şekilde elektrik üretmiyor.  Bunun yerine, Danimarka'da fosil yakıtlar tarafından üretilen elektriğin yüzdesi daha yüksektir (%59).