Bölgesel ısıtma sistemleri için yüksek verimli ısıtma sistemleri

Isı, hem kırsal hem de kentsel yerleşim yerlerinde en sık kullanılan enerji şeklidir. Isıtma sistemleri hem konutlar, hem de ticari işletmeler için önemlidir. Suyu ve/veya yaşam alanlarını ısıtmak için kullanılabilirler.

Viessmann'ın ısıtma sistemleri bu özel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Gaz yağı, LPG ve doğalgaz gibi çeşitli fosil yakıtlarla aynı verimlilikle çalışmak üzere üretilmiştirler. Çevreye karşı duyarlılığımız düşük emisyonlu, sessiz ve yüksek enerji tasarruflu ürünler yaratmamıza yardımcı olmuştur.

Ayrıca biyogaz, toprak altı ısı ve güneş ışığı gibi alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynakları kullanan ürünler de ortaya çıkardık. Avrupa standartlarıyla uyumludurlar; tasarımı ve kullanım şekilleriyle tüm güvenlik prensiplerine uyarlar.

Tüm cihazlarımız tam yükte uzun süreyle ve esnek olarak çalışabilmekte, kullanıcının özel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kolayca kurulabilmekte, çalışabilmekte ve servis için kolay erişim sağlamaktadırlar. Kişiselleştirilmiş tasarım, kullanıcı için birçok masrafı ekonomikleştirmeye yardımcı olmakta, en düşük maliyetlerle en yüksek fayda elde etme şansını sunmaktadır.

 

Kojenerasyon sistemi, elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan büyük miktarda atık ısının geri kazanılması ile faydalı enerjiye dönüştürülmesi, dolayısı ile elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesi prensibine dayanır. Geleneksel bir elektrik santralinde enerjinin sadece %45'i kadar kullanılır ve kalanı atık ısı olarak atılır. Bu atık gaz ısısı kullanım için yeniden değerlendirilebilir.

Viessmann Vitobloc üniteleri %90 verimlilikle çalışır. Yakıt verimliliği, entegre yoğuşma teknolojisiyle daha artırılmaktadır. Enerji kaynağı olarak doğalgaz veya biyogaz kullanılır.

Vitobloc kojenerasyon modüllerinin işletim maliyetleri düşüktür. 6000 saate varan bakım aralıkları bakım giderlerini önemli oranda düşürmektedir.

Olası verimlilik kayıplarını önlemek için üretilen ısı ve elektrik enerjisinin kullanımı iyi planlanmalıdır. Elektrik kullanımı ile beraber ısı enerjisi su ısıtma, mahal ısıtma veya kazanların yükünü hafifletme gibi çeşitli prosesler için kullanılabilir.

Isı, absorbsiyonlu chillerlerde de kullanılabilir. Absorbsiyonlu chillerler ısıyı soğutma gücüne dönüştürür. Bu sayede elektrikle sağlanan soğutma proseslerine destek sağlanabilir. Viessmann kojenerasyon üniteleri (CHP) tesisiniz için çok sayıda avantaj sağlar:

  • Enerji giderlerini düşürür.
  • Hem ısı hem de elektrik enerjisi için iletim ve dağıtım kayıplarını azaltır.
  • Isı ve elektrik temini konusundaki kaliteyi ve güvenilirliği artırır.
  • Yerel elektrik temini konusundaki kaliteyi ve miktarı artırır .
  • Karbon, azot, cıva ve sülfür diyoksit gibi parçacıklı sera gazlarının emisyonunu azaltır.
  • Ayrı olarak işletilen kazan ve şebeke elektriğine göre %50 daha verimli çalışır.

Vitobloc, Viessmann firmasının çeşitli amaç ve müşteri ihtiyaçları için ısıtma ekipmanları üretimi konusundaki deneyiminin bir ürünüdür.

fake-image3.jpg
üretimi için ile çalışan ürün arıyorum.