Isı pompası icon-wp.png

Isı pompaları yer altı, güneş, yeraltı suyu veya havadaki yenilenebilir enerjiyi kullanırlar. Isıtma giderlerinden tasarruf ve çevreyi koruyan bir ısı üretimi istendiğinde birinci seçimdirler.