Viessmann sıcak su hazırlayıcıları

Sıcak su ihtiyacı her hanede farklıdır. En önemli etki faktörleri arasında bir taraftan hane üyesi sayısı ve diğer taraftan banyo ve duş alışkanlıkları yer alır. Bir örnek: Üç aile üyesi sabah aynı saatte işe ve okula giderse kısa bir süre içinde sürekli olarak çok fazla sıcak duş suyunun bulunması gerekir. Aynı zaman aralığında sadece bir aile üyesi sıcak su ihtiyacı duyuyorsa ekseriyetle ihtiyaç da değişir. 

Düzenli olarak banyo yapmaktan hoşlananlar, ayrıca tam bir banyo için yeterince sıcak su isterler. Ve son olarak sıcak su hazırlayıcısı, aynı anda çok aileli evlerde sıcak su evin içinde farklı noktalara çekilse bile yeterli su sağlamalıdır.

Viessmann Vitocell sıcak su hazırlayıcıları bu ihtiyacı her bakımdan karşılamakta ve ekipmandaki en yüksek talepleri bile karşılamaktadır. Cihazlar farklı ısı üreticileriyle kombine edilebilir. Yoğuşmalı bir kazanla iki değerli çalışma için Vitocell sıcak su hazırlayıcıları, çevre dostu bir ısı pompası veya katı yakıtlı kazan gibi uygundur. Her durumda, enerji tasarrufu ve suyun serbest ısıtılması için bir güneş enerji sisteminin kurulması önerilir.

Vitodens 300-W mit Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-W

Her türlü ihtiyaca uygun sıcak su hazırlama

Sıcak su farklı şekillerde üretilebilir. Sıcak su hazırlama merkezi olarak çalışıyorsa mevcut bir ısıtma sistemine bağlantı yapmak vazgeçilmezdir. Bu durumda ısı üreticisi sadece oda ısıtmasını devralmaz. Ayrıca günün herhangi bir saatinde sıcak suyun temin edilmesini sağlar.

Ek olarak sıcak su kaynağını merkezi olmayan bir şekilde kullanma seçeneği de vardır. Viessmann Vitotherm gibi elektrikli sıcak su sistemleri bu amaç için sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlar ısıtma sistemi ile birleştirilir ve kolayca sonradan eklenebilir. Cihazların boyler ya da ani su ısıtıcıları veya sıcak su ısıtıcıları olması fark etmez.

Kullanma suyu eşanjörü prensibine göre su ısıtıcı

Merkezi ve merkezi olmayan DHW ısıtmasına ek olarak, bir Viessmann Vitotrans 353 temiz su modülü de kullanılabilir. Bu modüller Vitocell ürün serisinin ısıtma suyu depo boylerlerini tamamlar. Kullanım suyunun ısıtılması, kullanma suyu eşanjörü prensibi ile rahat ve hijyenik bir şekilde gerçekleştirilir. Kullanım suyu depolanmaz. Bunun yerine temiz su, bir ısıtma suyu depo boylerinden gelen enerji ile istenen sıcaklık seviyesine kadar ısıtılır. Isıtma suyu depo boylerleri çok çeşitli sistemler ile kombine edilebilir.

Das Bild zeigt einen Warmwasserbereiter in Kombination mit einem Ölkessel

Verimlilik artışı için Viessmann Vitocell

Bir sıcak su tankının mevcut ısıtma sistemine bağlanması ekonomik ve çevresel nedenlerden dolayı mantıklıdır. Isı ücretsiz güneş enerjisinden üretildiğinden hiçbir (fosil) yakıtın yakılması gerekmez, bu da doğanın rahatlaması anlamına gelir. Klasik bir kazanla veya güneş enerjisi sistemiyle ikili işletme için: Komple ürün sağlayıcısı olarak Viessmann her ihtiyaç için doğru sıcak su hazırlayıcısına sahiptir.

Farklı tasarımlarda sıcak su boylerler

Viessmann boylerleri yüksek verimlilik, çeşitlilik ve montaj kolaylığı ile karakterize edilir. Çeşitli modellerde cihazlar mevcuttur:

  • Dikey tip sboyler (Vitocell 100-L, Vitocell 100-V ve Vitocell 300-V)
  • Yatay tip boyler (Vitocell 100-H ve Vitocell 300-H)
  • Alta yerleştirilmiş boyler (Vitocell 100-W)

Boyler hacmi modele bağlı olarak 120 ile 1.000 litre arasındadır. Bu nedenle Viessmann'ın boylerleri sadece müstakil evlerde değil, aynı zamanda yüksek sıcak su ihtiyacına sahip binalarda kullanım için de uygundur.

Güneş enerjisi sistemleri için düzgün, iki değerli boylerler

İki değerli bir boyler, güneş enerjisi sistemin vazgeçilmez bir bileşenidir. Çünkü sistem tarafından üretilen ısıyı emer ve suya aktarır. Viessmann'ın iki değerli boylerlerinin her biri iki ayrı ısıtıcı serpantine sahiptir ve suyu hem güneş enerjisi sistemi hem kazan üzerinden ısıtır. Bu sayede istenen sıcaklık seviyesi her zaman korunur. Boylerler isteğe göre Ceraprotect emaye kaplamalı çelikten (Vitocell 100-V, Vitocell 100-W, Vitocell 100-B, Vitocell 100-U) veya paslanmaz çeliktendir (Vitocell 300-V, Vitocell 300-H, Vitocell 300-B).

Vitocell ısıtma suyu depo boyleri

Bir ısıtma suyu depo boyleri, bir ısı jeneratörü tarafından üretilen fazla enerjiyi geçici olarak saklama ve sadece gerektiğinde ısıtma sistemine geri verme görevine sahiptir. Depolanan enerji ile ısıtma devreleri veya içme suyu ısıtılabilir. Vitocell 120-E veya Vitocell 140-E gibi ısıtma suyu depoları ayrıca bir ısı pompası veya güneş enerjisi sistemi ile iki değerli çalışma için hazırdır. Cihazların kapasitesi 2.000 litreye kadar varmaktadır.

İki enerji verimliliği sınıfında Vitocell sıcak su hazırlayıcıları

Zorunlu etiketlemeye tabi boyler hacmine (500 litreye kadar boyler hacmi) sahip çoğu boylerler B enerji verimliliği sınıfına ulaşır. Alternatif olarak seçkin boyler tiplerinde A ve B enerji verimliliği sınıfı arasında seçim yapılabilir. A sınıfı boylerler ek olarak bir vakum paneli ile ısı yalıtımlı olup ısı kayıplarını ve böylelikle enerji maliyetlerini azaltır.