Enerji politikamız

Şirket prensiplerine dayanan enerji politikamızda tüm Viessmann Grubu çalışanları için belirlenen çalışma prensipleri:

Enerji hedefi

Viessmann Grubu bu enerji politikası ile, enerji gereksinimini ve böylece CO2 salınımlarını azaltmaya devam etmeyi taahhüt etmektedir. Bu stratejik enerji hedeflerinin temelini de oluşmaktadır. Bu hedefler bir üst seviyedeki şirketler grubu hedefleri ile uyumlu olarak, her yıl ilgili gruba ait şirketin en üst düzey yönetimi tarafından belirlenir. Hedef tanımlamanın temelini, geçmiş dönemin hava veya üretimden arındırılmış tüketim verileri ile ilgili kararların ekonomiklikleri oluşturmaktadır.

Dinamik gücün sürekli olarak iyileştirilmesi

Dinamik gücün devamlı iyileştirilmesini hedefliyoruz. Burada, yasal gereksinimlere uyulması minimum bir ölçü olarak kabul edilir.

Sürdürülebilirlik

Enerji konularında önemli kararlar alınırken sürdürülebilirlik yönü de göz önünde bulundurulur.

Personel

Enerji politikasının uygulanabilmesi için tüm çalışanların katkıda bulunmaları gerekir. Grup şirketlerinin çalışanları kapsamlı bir şekilde bilgilendirilir, enerji konusu ile ilgili sorularda aydınlatılır ve enerji yönetimi programına dahil edilir.

Kapsam, kaynaklar

Şirketin enerji hedefleri şirketin tüm bölümleri, görevleri ve yöntemleri için aynı derecede geçerlidir. Enerji politikasının uygulanması ile stratejik ve operatif hedeflere erişilmesi için gerekli tüm kaynaklar ve bilgiler yönetim kurulu tarafından sağlanır.

Kamu

Kamuya düzenli olarak, Viessmann Grubu enerji yönetim programı, enerji tüketimi ve enerji konuları hakkında bilgi verilmektedir.

Salınımlar

Salınım hedefleri enerji hedeflerine bağlı olarak Viessmann Grubu tarafından belirlenir. Salınımlar devamlı enerji tasarrufu artırımı sağlanarak ve yenilenebilir enerjilerin oranı yükseltilerek azaltılır.

Kontrol

Enerji politikasına uyulması Viessmann Grubu yönetim kurulu tarafından düzenli olarak kontrol edilir ve değerlendirilir.

Enerji - Denetleme

Grup şirketlerinin enerji tüketimi devamlı ölçülür ve denetlenir. En önemli enerji konuları düzenli olarak tespit edilerek kontrol edilir ve şirket çapında bilgi verilir.