Çevreyi koruma yükümlülüğü

Üçüncü nesil bir aile şirketi ve uluslararası öncü ısıtma tekniği üreticisi olarak sadece toplumsal sorumluluğumuzu değil, nesillerin geleceklerinin güvenliği için olan sorumluluğumuzu da kabul ediyoruz. Sürdürülebilirlik bağlamında kaynak ve çevrenin korunmasını sağlayan önlemlerin sürekli olarak iyileştirilmesi, şirket felsefemizin önemli bir parçasıdır.  


emas.jpg

Çevre yönetimini uzun bir süreden beri uyguluyoruz.

On yıllardan beri tüm katma değer zinciri boyunca çevreci bir sistem kurmuş bulunuyoruz. Oluşan hasarları sonradan gidermektense, ürün ve süreçlerimizde çevre dostu bir tasarım geliştirmiş bulunuyoruz. Uzun yıllardan beri uyguladığımız çevre yönetimi, çevre politikasının yerine getirilmesini organize edip denetlemektedir.

Çevre politikasından türetilen hedefler devamlı kontrol edilmektedir. Viessmann 1995 yılında Allendorf'taki tüm tesislerini Avrupa çapındaki en katı ekolojik denetleme olan EMAS ile sertifikalandırılmıştır. Almanya çapındaki tüm Viessmann tesisleri ve satış temsilcilikleri DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır. Viessmann bu sertifikaya sahip ısıtma tekniği sektöründe ilk ve Federal Almanya'daki ikinci şirkettir.


Yüksek enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu ürünler

Henüz üretim aşamasında ''sürdürülebilirlik'' konusuna çok önem veriyoruz. Üretim prosesindeki ham maddelerin kaynakları koruyacak şekilde kullanılmasına dikkat edilmektedir. Kullanım esnasında da ısıtma cihazlarımız yüksek verim ve uzun ömürleri ile öne çıkmaktadır. Viessmann ürünleri kullanım ömürlerini tamamladıklarında uzmanlarca değerlendirilir ve değerli ham maddeler yeniden üretim ve değerli madde döngüsüne kazandırılır.

Viessmann'ın teknolojik yenilikleri ve çevre koruma çalışmaları çok sayıda ödüle sahiptir, bu ödüllere Hessen eyaleti ''Avrupa Çevre Ödülü'' de dahildir. Alman enerji ajansı (dena) tarafından ''Efficiency Plus'' çerçevesinde gerçekleştirilen ısı geri kazanım merkezi ''Energy Efficiency Award" ödülüne layık görülmüştür.
 

auszeichnungen.jpg

nachhaltigkeitspreis.jpg

Sürdürülebilirlik projesi "Efficiency Plus"

Sürdürülebilirlik anlayışımızın temelini iklimin korunması, kaynak verimliliği ve üretim yerinin devamlılığı konularında entegre bir tasarım sunan "Efficiency Plus" projesi oluşturmaktadır. Sadece üretimdeki iş ve malzeme verimliliğini değil, üretici ve tüketici taraflarındaki enerji verimliliğini de yükseltmekteyiz. Sonuç olarak fosil enerjiden % 40 tasarruf ederek, CO2 salınımlarını üçte bir oranda azaltmaktayız. Enerji ihtiyacımız için üretimde oluşan salınımlardan faydalanmaktayız.

Şirketimiz 2009 yılında ''Almanya'daki En Sürdürülebilir Üretim 2009'', 2011 yılında ''Almanya'nın En Sürdürülebilir Markası 2011'' ve 2013 yılında da ''Örnek Kaynak Verimi'' Sürdürebilirlik Ödülleri ile ödüllendirilmiştir.

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre politikası, Viessmann marka değerlerine dayalıdır. Yönetim kurulu, tüm çalışanlar için aşağıdaki bağlayıcı kuralların uygulanmasını istemektedir

Çevre performansının sürekli iyileştirilmesi:

Tüm yasal yönetmeliklere asgari standartla bağlı olan çevre performansımızın iyileştirilmesi için sürekli çaba sarf etmekteyiz. Ekonomik olarak doğru olduğu sürece bu hedefe ulaşmak için mevcut olan en ileri teknoloji kullanılmaktadır.

Çalışanlar

Çevre politikasının uygulanması için tüm çalışanların iş birliği içinde olması gerekmektedir. Dolayısı ile, şirketin tüm alanlarında bulunan çalışanlara kapsamlı biçimde bilgi ve eğitim verilmektedir ve çevre koruma kavramı ile bütünleşmeleri sağlanmaktadır.

Çevresel etkiler

  • Çevresel kirliliğin önlenmesi için, yeni ürünler ve üretim ekipmanları ile birlikte tüm faaliyetler ve süreçler çevresel uyumlulukları için önceden değerlendirilmektedir.
  • Çevresel etkiler düzenli olarak değerlendirilmekte ve eğer mümkünse asgariye indirgenmektedir.
  • Ham maddeler, üretim yapılması amacıyla mümkün olan asgari enerji girişi ilebirlikte mümkün olduğunca her yönüyle tutumlu şekilde kullanılmaktadır.
  • Ekonomik olarak uyumlu olduğu sürece engel olunamayan emisyon ve atıklar asgariye indirgenmektedir.


Yönetim

Çevresel performansın sürekli iyileştirilmesi için gösterdiğimiz çabalar, hizmet alanlarımızda olduğu kadar planlama ve idari faaliyetlerimizde de karşılığını bulmaktadır.

Faaliyetlerin kesintiye uğraması

Uygun önleyici faaliyetler aracılığı ile, faaliyetlerin kesintiye uğraması önemli ölçüde engellenmektedir, bunun mümkün olmaması durumunda bunların çevre üzerindeki etkisi asgari düzeyde tutulmaktadır.

Kontroller

Çevre politikasına uyumluluk düzenli olarak kontrol edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Sözleşmeye dayalı iş ortakları ve müşteriler

Sözleşmeye dayalı iş ortakları, şirketin kendi çalışanları gibi aynı çevre standartlarını uygulamalıdır.

Müşterilerimize, ürünlerimizin elleçlenmesi ile bağlantılı şekilde çevresel konular üzerinde eğitim verilmektedir.

Kamu

Şirketin tüm faaliyetleri ve çevre etkileri konusunda kamu ile diyalog girişimleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Umwelt.jpg

Alman Doğayı Koruma Birliği Naturschutzbund Deutschland (NABU) ile yaptığımız işbirliği anlaşması ile koşulsuz çevre dostu yönümüzü bir kez daha vurguladık.

nabu.png