wp_erdreich_kollektor.jpg

Jeotermal ısı pompası yeraltındaki toprakta ve/veya yeraltı sularında bulunan ısı enerjisi mevcudunu toplar. Isı pompası çevrimi tümüyle tersine çevrilebilir. Başka bir deyişle ısı pompaları kullanılarak ya yeraltındaki ısı toplanabilir veya yeraltına ısı aktarılabilir. Bu nedenle jeotermal ısı pompaları aynı zamanda toprak enerjisi sistemleri olarak da bilinir.

Isı pompaları kapalı mekanda kurulur ve kullanılır. Toplanan ısı enerjisi kolektör olarak bilinen bobinlere aktarılıp bu ısıdan yararlanılır. Kullanılan borulama sistemi açık veya kapalı devre şeklinde olabilir.

Açık devreli sistemde yeraltı sularında mevcut olan ısı enerjisi toplanır. Su, bir kuyudan ısı eşanjörüne çekilir ve bu ısıdan yararlanılır. Çekilen su ya toprak üstüne tahliye edilir veya başka bir kuyudan yeniden yeraltına gönderilir.

Kapalı devreli sistemde topraktaki ısı yeraltına döşenmiş olan borulardan toplanır. Borular içerisinde antifriz karıştırılmış ve toprak sıcaklığının birkaç derece altına soğutulmuş su bulunur. Yeraltındaki ısı aktarımı gerçekleştikten sonra ısınmış olan sıvı ısı eşanjörüne verilir.

Viessmann'ın ısı pompaları AB stadartlarıyla uyumludur. Isı pompaları genelde gürültülü çalışmalarıyla bilinir, çünkü şiddetli titreşimler üretirler. Fakat Viessmann'ın ısı pompaları özel olarak yumuşak ve neredeyse sessiz çalışmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek ısı ihtiyaçları için ana/tali pompa şeklinde de zincirleme bağlanabilirler. Üstün güce sahip kompresör akış sıcaklığını yüksek ve ısı transferini efektif kılar.

Toprağın/yeraltındaki suyun ısısı güvenilir ve yenilenebilir olduğundan kirletmesiz bir ısı enerjisi kaynağıdır. Toprak üzerine gelen ısının çok büyük bir bölümünü depolar ve ısı yıl boyunca büyük ölçüde sabit kalır. Viessmann ürünleri yeni veya mevcut ticari ve endüstriyel tesislere entegre edilebilir.

Yeraltı ısı enerjisi toplama için ısı pompaları

Antifriz/su ısı pompaları birincil ısı kaynağı olarak, toprak altı kolektörleri veya toprak altı sondaları üzerinden toprağı kullanırlar. Isı kaynağı olarak su mevcutsa, su/su ısı pompaları kullanılır.