120 MW ısı ve 120 t buhar/h'ye kadar endüstriyel uygulamalar için verimli çözümler

  • Buhar kazanları
  • Sıcak su kazanları
  • Atık ısı kazanları
  • Biyogaz sistemleri: Yaş ve kuru fermantasyon
  • Biyogaz şartlandırma ve doğalgaz şebekesine besleme

Ürün programı

120 MW ısıya ve 120 t buhar/saat'e kadar endüstriyel uygulamalar için verimli çözümler

Hochdruckkessel zur Dampferzeugung

Yüksek Basınçlı Buhar Kazanı

120 t buhar/saat'e kadar verimli çözümler

Ürün program detayları
Hochdruckkessel zur Heißwassererzeugung

Yüksek Basınçlı Sıcak Su Kazanı

120 MW'a kadar verimli çözümler

Hochdruckkessel zur Nutzung von Prozesswärme und Abluftwärme

Yüksek Basınçlı Atık Isı Kazanı

İşlem ve egzoz havası ısısının kazanımı


Effiziente und umweltschonende Erzeugung von Biomethan

Gaz İşleme

Biyogaz yükseltme ve doğal gaz şebekesine besleme

Biogasanlagen für die nachhaltige Energieversorgung mit Biomasse

Biyogaz tesisleri

Islak ve kuru fermantasyon

Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Biomasse

Biyokütle Tesisleri

Güvenilir, sürdürülebilir, ekonomik


Biyogaz sistemleri ürün programı ve biyogaz şartlandırma ile servis hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunduğu Web sitelerimiz

> www.schmack-biogas.com

> www.carbotech.info
 


Danışmanlık ve Hizmetler

Innovative Beratungsangebote

Danışmanlık

İnovasyon için danışmanlık teklifleri

Von der Beratung über die Konzeption bis hin zur Wartung. Alles aus einer Hand.

Hizmetler

Tek kaynaktan tüm çözüm

Detaylar
Service-, Instandsetzungs-, Umbau-, Erneuerungs- und Optimierungsarbeiten

OMNICAL endüstriyel hizmetler

Servis, tamir, bakım, yeniden yapılanma, yenileme ve optimizasyon çalışmaları

viessmann_allendorf.jpg

İletişim

Yüksek basınçlı kızgın su kazanı, yüksek basınçlı buhar kazanı, atık ısı kazanı, odun yakma sistemleri


 

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sokak 39
34775 Ümraniye - İstanbul

Telefon: (0216) 528 46 00
Faks:     (0216) 528 46 50 

Email: info@viessmann.com.tr


Biyogaz Tesisleri:

Schmack Biogas GmbH
Bayernwerk 8
92421 Schwandorf

Telefon: 09431 751-0
Telefax: 09431 751-204

E-Mail: info@schmack-biogas.com
Web: www.schmack-biogas.com


Biyogaz Hazırlığı:

Schmack Carbotech GmbH
Natorpstraße 27
45139 Essen

Telefon: 0201 50709-300
Telefax: 0201 50709-500

E-Mail: mail@carbotech.info
Web: www.carbotech.info