Verilerin korunması açıklaması

Viessmann Grubu olarak kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyor ve veri koruma yasalarının kurallarına uyuyoruz. Kişisel bilgileriniz web sitelerimizde ve uygulamalarımızın kullanımında tarafımızdan sadece teknik bakımdan gerekli ölçüde derlenmektedir. Derlenen verilerin başkalarına satılması veya başka nedenlerden dolayı üçüncü şahıslara iletilmesi kesinlikle söz konusu olamaz.

Aşağıda yer alan açıklama, bu korumayı nasıl güvenceye aldığımız ve hangi veri türlerinin hangi amaçla derlendiği hususunda size bir genel bakış açısı sağlayacaktır. Bu açıklama, Viessmann tarafından sorumluluğu üstlenilen tüm web sayfaları ve uygulamalar için geçerlidir. Viessmann web sayfaları ve uygulamaları, bu veri koruma açıklamasının kapsamına girmeyen başka sağlayıcıların web sayfalarına bağlantıları içerebilir.
 

İnternet sayfalarımızın görüntülenmesi ve uygulamalarımızın kullanımı esnasında bilgi işlem süreci
 

Viessmann, tarayıcınız veya uygulamanız tarafından bize aktarılan bilgileri sunucu kayıt dosyalarında derler ve otomatik olarak kaydeder. Bunlar:
 

• Tarayıcı tipi/sürüm
• Kullanılan işletim sistemi
• Referrer URL (Daha önce ziyaret edilen sayfa)
• Giriş yapan bilgisayarın IP adresi
• Sunucu sorgusunun saati.

Bu verilerin Viessmann için belirli kişilere aktarılması söz konusu değildir. Bu veriler başka bilgi kaynaklarıyla birleştirilmez. Bu veriler sadece istatistiki değerlendirme için kullanılır.

Çerezlerin ve analiz araçlarının kullanımı
 

İnternet sayfaları birden fazla konumda Cookies denilen çerezleri kullanmaktadır. Bunların işlevi, sunumumuzun kullanıcı için daha yakın, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Çerezler, bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınızın belleğe aldığı küçük metin dosyalarıdır. Kullandığımız çerezlerin çoğu "session cookies" denilen çerezlerdir. Bunlar ziyaretinizin sona ermesi üzerine otomatik olarak silinir. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Viessmann bu amaçla ayrıca analiz araçlarını, örneğin Webtrends, Google Analytics veya AppSee kullanmaktadır. Sağlanan ve kullanılan veriler tamamen anonimleştirilerek derlenip kaydedilir. Bu verilerin kayda alınması bazen Almanya veya Avrupa Topluluğu dışında da gerçekleşmektedir.

Tarayıcınızı veya uygulamanızı veya buna ait işletim sistemini (iOS, Android) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.
 

Kişisel bilgilerin kullanımı ve aktarımı

Kişisel bilgilerinizi bize ilettiğiniz takdirde bunlar sadece isteklerinizin yanıtlanması, tarafınızdan yapılan anlaşmaların işleme alınması, teknik yönetim, oturum açmak için işlemler ve ilgili internet sayfalarında veya uygulamalarda sağlanan hizmetler için kullanılır. Sağlanmış olan kişisel bilgilerin başka hizmetler veya başka amaçlarda kullanılması, yalnızca tarafınızdan verilen bir onay üzerine gerçekleşir. Bu tür bir onayı her zaman geri çekebilirsiniz.
 

Kişisel verilerin üçüncü kişilere iletilmesi veya başka şekilde aktarılması; yalnızca sözleşme yapmak amacıyla – özellikle sipariş bilgilerinin tedarikçilere iletilmesi için – gerektiğinde, hesap kesme amaçları için gerekli olduğunda veya tarafınızdan daha önceden onay alındıktan sonra uygulanır. Daha önce verilen bir onayı ilerisi için geçerli olmak üzere her an geri çekme hakkınız vardır.
 

Kaydedilmiş olan kişisel verilerin silinmesi; kayıt için onayınızı geri çektiğinizde, kayıtla izlenen amacın tamamlanması için bilginiz artık gerekli olmadığında veya kaydınızın başka yasal gerekçelerle uygunsuz olması halinde gerçekleşir.

Bilgi alma hakkı, silme

Hakkınızda kaydedilen veriler, bunların kaynağı ve alıcısı ve ayrıca kayıt amacı konusunda her zaman bilgi almaya hakkınız vardır. Buna ek olarak yasal mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin düzeltilmesi, bloke edilmesi ve silinmesi için bir hak söz konusudur.

Diğer bilgiler

Güveniniz bizim için önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizin işleme alınması ile ilgili olarak her zaman sorularınıza yanıt vermek arzusundayız. Bu veri koruma açıklamasında yanıt alamadığınız sorular varsa veya bir konuya ilişkin daha derin bilgi almak istediğiniz zaman lütfen bizimle bağlantı kurun:

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)

Telefon: 06452 70-0
Telefaks: 06452 70-2780

E-posta: datenschutz@viessmann.com


Emniyet uyarısı

Tüm teknik ve örgütsel olanaklara başvurarak kişisel verilerinizi üçüncü kişilerce erişilmeyecek şekilde kaydetmek çabasındayız. E-posta aracılığıyla iletişim esnasında veri güvenliği tarafımızdan tam olarak güvence altına alınamadığı için gizli bilgiler için size posta yolunu tavsiye ediyoruz.

Inspectlet

Auf dieser Website werden durch den Webanalysedienst Inspectlet Daten erhoben und gespeichert. Aus den Daten werden unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt. Sie dienen der Analyse des Besucherverhaltens und werden zur Verbesserung der Handhabung unseres Internetangebots ausgewertet. Hierzu können Cookies (kleine Textdateien) eingesetzt werden, die lokal auf dem Rechner des Seitenbesuchers gespeichert werden und so eine Wiedererkennung beim erneuten Besuch unserer Website ermöglichen. Sie können das Inspectlet-Tracking jederzeit auf https://www.inspectlet.com/optout deaktivieren.

Optimizely

Daneben setzt diese Webseite den Webanalysedienst Optimizely von Optimizely Inc. ein, der für A/B- und Multivariate-Tests verwendet wird. Dieser Service verwendet Cookies um den Browser eines Besuchers zu identifizieren und die Nutzung dieser Webseite zu analysieren. Die Cookies sammeln keine personenbezogenen Daten. Mehr Informationen
darüber, wie Optimizely Ihre Daten verarbeitet, finden Sie unter https://www.optimizely.com/privacy. Sie können das Optimizely-Tracking jederzeit deaktivieren, indem Sie der Anleitung auf https://www.optimizely.com/opt_out folgen.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ


Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. (“Viessmann”) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri nedir?


KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Viessmann ve Viessmann ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Viessmann’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Viessmann’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Viessmann’ın yurt dışındaki şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Şerifali Mah. Söyleşi Sok. No: 39 Ümraniye - İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.