Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

Isıtma Sistemleri için Yeni ErP Yönetmeliği

Isıtma Sistemleri Enerji Verimliliği Etiketi Satın alma kararınızı destekleyicidir.

Kombi ve Kazanlarda Yeni Dönem başlıyor! 

Avrupa birliği ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan Energy Related Products - ErP (Enerji ile ilgili ürünler) Yönetmeliği’nin yeni fazları ülkemizde de uygulamaya başlayacak. 28 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğler, 21 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. 

Zorunluluklar Geliyor

Tebliğlerin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Türkiye’ de üretilen ve ülkemize ithal edilen 400 kW ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların, daha yüksek verimli yoğuşma teknolojisine sahip olmaları zorunluluğu gelecek, 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel (yoğuşmasız) kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı bu tarihten itibaren durdurulacaktır. Yönetmelik verim değerlerinin yanında; enerji etiketlemeleri ile ilgili de bazı yeni düzenlemeler getiriyor. 70 kW ısıtma gücüne kadar olan kombi, kazan gibi ısı üreticileri ve 500 litre hacme kadar su ısıtıcıları ve boylerler için üreticilerin enerji verimliliği etiketi düzenlemesi zorunlu olacaktır. 

Standartlar Yükseliyor

Ayrıca 2000 litre hacme kadar sıcak su ısıtıcıları ve boylerlerin enerji verimlilik kriterleri de yükseltilecektir. Yönetmelik kapsamında kombilerin içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki sıcak su sirkülasyonunu sağlayan devir daim pompalarının daha az elektrik tüketen yüksek verimli pompa olmaları zorunluluğu da getirilecektir. 

Şeffaflık Artıyor

Buna paralel olarak, kombi, kazan, ısı pompası veya güneş enerjisi sistemi gibi çeşitli ısı üreticilerinin birlikte kullanıldıkları ısıtma sistemlerinde de tüm ısı üreticisi kombinasyonuna ait enerji etiketlemesinin, uygulamacı firmalar tarafından yapılması konusu da gündeme gelecektir. ErP Yönetmeliği sayesinde son tüketicilere daha yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma ürünleri seçenekleri sunulacak, son tüketiciler de satın almak istedikleri ısıtma cihazının veya cihaz kombinasyonunun enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olabileceklerdir.

 

Ürün etiketi ve verimlilik sınıfı

Bir ısıtma sisteminde her bir bağımsız bileşenin ayrı bir Enerji verimlilik Etiketi vardır. Örneğin Isı jeneratörleri için en iyi verimlilik sınıfı A ++, en kötü verimlilik sınıfı ise  G ile belirlenmiştir. Kazanlarlarda ise  hem alan ısıtma hem de su ısıtması için kullanılan  üniteleri, her iki uygulama için ayrı ayrı sınıflandırmaya sahiptir.

 

Ürün etiketinden daha anlamlı: sistem etiketi

Isıtma sistemleri çeşitli bileşenlerden oluşur ve hepsi tüm sistemin verimliliğini etkiler. Bu nedenle, ürün etiketleri sistem etiketlerliyle desteklenir. Tüm sistemin enerji verimliliğini karakterize ederler. Örneğin, akıllı bir ev sistemi, bir ısıtma sisteminin verimliliğini artırabilir.

Tüm bileşenler mükemmel şekilde eşleştirilirse, sistem etiketi genellikle bireysel ürün etiketlerinden daha iyi bir enerji verimliliğine sahiptir. Sadece sistem etiketi, bir ısıtma sisteminin gerçekten ne kadar verimli olduğu hakkında bilgi sağlar.

Yararlı bağlantılar
Yararlı bağlantılar