Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

ErP Yönetmeliği

ErP (Energy related Products) – Enerji ile ilgili ürünler anlamına gelmektedir. Enerjinin daha verimli ve sürdürülebilir halde kullanılması amacı ile oluşturulan ErP Yönetmeliği,  21.04.2018  tarihi itibarı ile ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır.

ErP Yonetmeliği, 400 kW'a kadar mahal ısıtıcılarını ve kombine ısıtıcıları (duvar/yer tipi kazanlar ve kombiler), ısı pompalarını, 50 kW’a kadar pakettipi kojenerasyon ünitelerini ve 2000 litreye kadar su ısıtıcılarını kapsamaktadır.

ErP Yönetmeliği’nde ısıtma sektörü ile ilgili çeşitli ürünler için sınıflar (LOT’lar) bulunmaktadır.  

Örneğin;

LOT 1     :  Mahal ısıtıcıları ve kombine ısıtıcılar

LOT 2     :  Su ısıtıcıları

LOT 11 :  Bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devir daim pompaları    

ErP Yönetmeliği LOT 1  kapsamında, Türkiye'de üretilen ve ülkemize ithal edilen 400 kW ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların, daha yüksek verimli yoğuşma teknolojisine sahip olmaları zorunluluğu getirilmiştir. 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel (yoğuşmasız) kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı  21.04.2018  tarihinde sona ermiştir. Ancak, üreticilerin ve ithalatçıların stoklarında bulunan konvansiyonel kombi/kazanlar  01.01.2019  tarihine kadar piyasaya arz edilebilecektir. Bayiler/satıcılar için ise süre sınırlaması bulunmamaktadır.

Ayrıca  ErP Yönetmeliği  LOT 2’ye göre, 2000 litre hacme kadar sıcak su ısıtıcıları ve boylerlerin enerji verimlilik kriterleri de yükseltilmiştir.

ErP Yönetmeliği  LOT 11  kapsamında kombilerin içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki sıcak su sirkülasyonunu sağlayan devir daim pompalarının daha az elektrik tüketen yüksek verimli pompa olmaları zorunluluğu da getirilmiştir.  

  

ErP Yönetmeliği ile birlikte 70 kW ısıtma gücüne kadar olan kombi, kazan gibi ısı üreticileri ve 500 litre hacme kadar su ısıtıcıları ve boylerler için üreticilerin enerji verimliliği etiketi düzenlemesi zorunlu hale gelmiştir.

Enerji verimliliği etiketlemesi ile iki ayrı tipte etiket karşımıza çıkmaktadır.

Ürün etiketi:

Üretici firma, ürün ile birlikte enerji verimliliği etiketini ve ürün bilgi formunu vermek zorundadır.

Sistem etiketi:  

Isıtma ürünlerinin sıcaklık kontrol cihazları veya güneş enerjisi sistemleri ile birleştirilmesi durumunda sistemin verimi büyük ölçüde artabilmektedir. Bu nedenle sistem etiketi geliştirilmiştir.

Uygulayıcı tarafından, sistem (paket) etiketinin ve paket bilgi formunun verilmesi gerekmektedir. Viessmann sistem (paket) etiketinin oluşturulabilmesi için bir hesaplama programı sunmaktadır. Bu program ile birlikte, sistemi oluşturan cihazlar seçilerek uygulayıcı tarafından kolay bir şekilde etiket oluşturulabilmektedir.

Daha Verimli Sistemler: Koordineli çalışan Viessmann Teknolojisi

Viessmann eksiksiz ürün programı, tüm ısıtma bileşenlerini bir arada sunar. Tüm parçalar mükemmel bir şekilde uyumludur, böylece ısıtma sisteminiz uygulamada erişilebilecek en yüksek verimi elde eder.