Sertifikalar

ISO_9001_de.jpg

ISO 9001 Sertifikası

Kalite Yönetim Sistemi, ürünler ve süreçler için tüm iç ve dış gereksinimlerin sağlanması ve korunması için tüm ilkeleri ve sistematik prosedürleri tanımlar. Kalite yönetim sisteminin sürdürülmesi ve sürekli güncellenmesi, gereksinimlerin karşılanmasını ve şirketin uzun vadeli başarısının sağlanmasını sağlar.

Viessmann ilk olarak 1994 yılında ISO 9001'e göre sertifikalandırılmıştır. 2019 yılında, güncellenen ISO 9001:2015'e uygun olarak dönüşüm başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kalite Yönetim Sistemi, 2020 yılından itibaren entegre yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçası olup, diğer yönetim sistemleri ile birlikte yıllık olarak izlenmektedir.

Ekoloji Denetleme Talimatı (EMAS) sertifikası

Örnek ve yön belirleyici bir çevre yönetimi sayesinde, Viessmann çevre öncüsü olarak kabul edilir. Şirket sahip olduğu Çevre Koruma Standardı DIN EN ISO 14001 sertifikasına ek olarak çevre koruması konusundaki en katı talimatlardan biri olan AB Ekoloji Denetleme Sistemine (EMAS) de dahildir. Bu talimat güncel çevre yasalarının daha ötesinde olan ölçülebilir çevresel hedefler belirlenmesini şart koşmaktadır.

Viessmann ekoloji denetimi koşullarını yerine getiren Avrupa'daki üçüncü ve Almanya'daki ikinci şirkettir. Onaylama her üç yılda bir bağımsız bir çevre bilirkişisi tarafından onaylanmalıdır, ayrıca her yıl denetlenmektedir. EMAS talimatı 1993 yılından beri vardır ve günümüze kadar çok sayıda başka şirket de ekoloji denetiminin koşullarını yerine getirmektedir, fakat Almanya'da şirket merkezlerini onaylattıran tek firma olduğundan Viessmann sektörde öncü olmaya devam etmektedir.

EMAS_de.jpg
Zertifikat_ISO_14001.jpg

ISO 14001 Sertifikası

On yıllardır tüm değer zinciri boyunca entegre çevre koruma konseptini uyguluyoruz. Süreç ve ürünle bütünleşik çevre koruması, halihazırda meydana gelen hasarın daha sonra ortadan kaldırılmasına göre mutlak önceliğe sahiptir. Uzun yıllardır yürürlükte olan bir çevre yönetim sistemi, çevre politikasının uygulanmasını organize eder ve kontrol eder.

ISO 14001 sertifikası ile yürürlükteki çevre mevzuatına uyduğumuzu ve çevre performansımızı sürekli iyileştirdiğimizi gösteriyoruz. Çevre yönetim sistemi, 2020 yılından itibaren entegre yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçası olup, diğer yönetim sistemleri ile birlikte yıllık olarak izlenmektedir.

ISO 50001 Sertifikası

Viessmann, Allendorf sahasındaki ve diğer tesislerdeki enerji yönetim sistemi için ISO 50001'e göre sertifikalandırılmıştır. Enerji verimliliğinin artırılması, enerji ve iklim politikası hedeflerine ulaşmada kilit bir rol oynamaktadır. Enerji verimliliği bu nedenle kaynak verimliliğinin önemli bir parçasıdır.

Enerji yönetim sistemi, 2020 yılından bu yana entegre yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve diğer yönetim sistemleri ile birlikte harici bir onaylayıcı tarafından yıllık olarak izlenmektedir.

Zertifikat_ISO_50001.jpg
Zertifikat_ISO_45001.jpg

ISO 45001 Sertifikası

İş sağlığı ve güvenliği alanında BS OHSAS 18001 denetimine 10 yıllık başarılı katılımın ardından, yeni standart DIN EN ISO 45001'e göre iyi performans TÜV Rheinland tarafından onaylandı ve sertifikalandırıldı.

İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 2020'den beri Viessmann Grup şirketlerinde uygulanmaktadır ve 2023'ten itibaren entegre yönetim sisteminin bir parçası olarak ortaklaşa sertifikalandırılması beklenmektedir.