Atık gazlardan ısı geri kazanımı | Viessmann

Yoğuşma ile kazanınızın performansını artırın

Fueloil veya gazla çalışan geleneksel kazanlar atık gazın (yaklaşık 180 santigrad derece) kullanılmadan dışarı verilmesine izin verir. Yoğuşmasız bir kazan tek bir yanma odasına ve tepesinde atık gaz için bacaya sahiptir. Bu ısıyı alıp yeniden kullanmak için herhangi bir düzeneği bulunmaz. Oysa bu atık ısı yoğuşma ile alınıp yeniden kullanılabilir.

Viessmann'ın mühendislik uzmanlığı ve yıllara dayanan deneyimi gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlarda kendini gösterdi. İşletme güvenilirliği ve iki kademeli ısı üretimi ve geri kazanımı Inox-Crossal ısı eşanjörleriyle sağlanmaktadır.

Çelikten üretilmişlerdir ve yakma ile yoğuşturma işleminin farklı yerlerde yapılarak sabit sıcaklık farklarının korunmasında yardımcı olurlar. Yakılan gazlar hiçbir artık bırakmadan yoğuşurlar ve temizleme ve bakım maliyetini azaltırlar.

Viessmann'ın gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlarında ısı önce birincil ısı eşanjörü tarafından alınır ve tepeye yaklaştıkça ikinci ısı eşanjörüne yönlendirilirler. Burada buharlaşmanın gizli ısısı alınır ve buhar sıvı hale dönüştürülerek tahliye edilir. Kalan atık gazlar çevreye bırakılır.

Yoğuşmalı kazanlar sadece akış ve borular 55 santigrad derece altında tutulduğunda %87 – 98 gibi yüksek bir verimlilik elde edebilmektedir. Bunun nedeni en çok ısının, sadece atık gazlar ile ısı eşanjörü arasında yüksek bir sıcaklık farkı korunduğunda transfer edilmesidir.

İster yeni ister mevcut tesisler olsun, mesken veya ticari tip kompleksler, kamu ısı şebekeler ve kurumlar Viessmann yoğuşmalı kazanlarından karlı çıkar.

Çevre duyarlılığının artmasıyla ve fosil yakıtların kıtlığı ve yüksek fiyatları nedeniyle yoğuşmalı kazanlar temiz, güvenli ve makul fiyatlı bir gelecek için avantajlı bir seçenek haline gelmektedir. Anından ve net olarak sağladıkları avantajları şunlardır:

  • Güvenilir ısı kaynağıdırlar
  • Bakım maliyetleri daha ekonomiktir
  • Kolay kurulabilir ve işletilebilirler
  • Yakıt masrafını ciddi oranda düşürürler
  • Vitotronic kontrol üniteleri sayesinde kolayca kumanda ve kontrol edilebilirler