Ekonomik şekilde buhar, elektrik, ısıtma ve soğutma gücü üretimi

Endüstriyel uygulamalara yönelik verimli enerji sistemleri ve tesisleri, işletim giderlerinin ve zararlı madde salınımlarının düşürülmesi için önemli bir katkı sağlayarak rekabet avantajları yaratmaktadır. Viessmann bu amaçla, saatte 120 t/h'e kadar buhar, 120 MW'a kadar ısı, 2 MW'a kadar soğutma ve 530 kW'a kadar elektrik ile ekonomik bir işletme sağlayan kapsamlı sistem çözümleri sunar. Bunun için tüm enerji kaynakları kullanılabilir – fosil yakıtlar, topraktan veya dış havadan ısı veya endüstriyel süreçlerde oluşan atık ısı kullanılabilir.

Viessmann, enerji üretiminden, altyapıdan ve tüketimden oluşan genel sistemin bir incelemesine dayanan bütünsel enerji tasarımları geliştirip gerçekleştirmektedir. Tüm süreçlerin analizi, potansiyelin tespiti için ve tüm sistem komponentlerinin uyarlanması için temel oluşturmaktadır. Planlama ve işletmeye almadan servise kadar kapsamlı hizmetler, ürünleri tamamlamaktadır.

 

üretimi için ile çalışan ürün arıyorum.