Kullanma suyu ısıtması ve mahal ısıtması desteği için temiz güneş enerjisinden faydalanan düzlemsel kolektörler

Kullanma suyu ısıtması ve mahal ısıtması desteği için termik güneş enerjisi sistemi

Bugün yeni bir ısıtma sistemine yatırım yapıldığında, bunun ileride bir güneş enerjisi sistemi ile desteklenmesi gözönünde bulundurulmalıdır. Böylece düşük enerji tüketimi sağlar ve bunun aylık faturalarınıza yansımasını memnuniyetle izlersiniz.

Gaz, kömür ve petrol gibi fosil yakıtların rezervleri sınırsız değildir. Bu yakıtların giderek tükenmesi ve bu yakıtlara olan talebin sürekli artması fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Ayrıca fosil yakıtların yanması sonucu zararlı gazların açığa çıkması insanlığı ucuz ve zararsız enerji kaynakları arayışına itmiştir. Güneş bu kaynaklardan biridir.

Viessmann artan enerji talebi karşısında her türlü ihtiyaç ve kullanıma uygun çözüm sağlayan güneş enerjisi sistemlerini sunmaktadır. Viessmann teknolojisine sahip düzlemsel ve vakum borulu Vitosol kolektörlerinin ortak özelliği işletme emniyeti, verim ve uzun ömürdür. Bu kolektörler sayesinde kullanma suyu ve havuz ısıtması yapılabilir, mahal ısıtması desteklenebilir, solar soğutma gerçekleştirilebilir. Vitosol güneş sistemleri diğer ısıtıcılarla problemsiz olarak entegre edilebilir.

Vitosol 100-FM - Thermprotect modülasyonlu absorber yüzeye sahip yüksek verimli düzlemsel kolektör

Thermprotect modülasyonlu absorber yüzeye sahip düzlemsel kolektör Vitosol 100-FM sayesinde güneş ışınlarının yüksek bir verim ile emilmesi sağlanır. Viessmann tarafından patentli bir teknik olan Thermprotect modülasyonlu absorber yüzeyin sıcaklığa bağlı olarak optik özellikleri değişir ve yüksek sıcaklıklarda kristal yapısı değişmeye başlar, kolektör ısı yayılım değeri artar. Böylece kolektördeki durgunluk durumu sıcaklık değeri daha düşük olur ve kolektör devresinde buhar oluşumu önlenir. Kolektör sıcaklığının düşmesi ile birlikte kristal yapı tekrar eski haline geri döner. Bu işlem sonsuz defa tekrarlanabilir. Böylece sistem ani basınç değişimleri ve termik yüklerden korunurken istenen yüksek sıcak su konforu da yüksek verimle sağlanmış olur. Kıvrımlı bakır boru absorberde ısı çeker.

Kollektörün çerçevesi yüksek sıcaklığa dayanıklı ısı izolasyonu ile kaplıdır. Kalınlığı 3.2 mm olan kolektör camının demir oranı düşük olduğu için yansıma kayıpları oldukça düşüktür. 12 kolektöre kadar paralel bağlanabilir. Absorber yüzey alanı 2,32 m2’ dir. Mavi melek için istenen koşulları yerine getirmektedir. Solar-KEYMARK ve EN 12975’ e göre kontrol edilmiştir.

Güneş enerjisi fiyatları açısından tasarrufun yararları ve gereklilikleri

Fosil yakıt fiyatlarının sürekli artışıyla birlikte alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artmaktadır. Ayrıca sera gazlarının çevreye emisyonu dünyadaki iklimde ciddi değişikliklere yol açmaktadır. Dünyanın enerji sorunları için temiz, ekonomik ve etkili bir çözüm, odun, hava, toprak altı ısı ve güneş ışığı gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar tükenmez veya kolayca yeniden temin edilebilir. Bunun yanında pratik olarak çevrede sıfır kirlenmeye yol açarlar.
Ticari kullanım için, güneş enerjisi fiyatları düşüktür ve avantajları fazladır. Bu elektriği kendiniz tüketebilir veya şirketlerin elektriğinize belirli bir miktar ödediği elektrik piyasasında satabilirsiniz. Viessmann panelleri sadece makul fiyatlı değil makul bir gelir kaynağıdır da.
Uluslararası Enerji Ajansı, 2050 yılında, fotovoltaik üretimli elektrik ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisinin dünyanın toplam güç ihtiyacının yüzde 16 ve yüzde 11'ini karşılayacağını ve güneşi en büyük alternatif enerji kaynağı haline getireceğini tahmin etmektedir.
Kurulum kolaydır ve kurulur kurulmaz sistem kullanılabilir. Güneş panellerinin başarıyla kullanılmasına bir dizi faktör katkı sağlamaktadır:

  • Bir günde mevcut olan toplam güneş ışığı süresi
  • Güneş ışığının maksimum ve minimum yoğunluğu
  • Çevredeki gölge veren cisimler
  • İklimin kurulum yerindeki mevsimsel değişimi
  • Tesisin amacı
  • Sağlanması gereken toplam güç ihtiyacı
  • Metre kare olarak kurulum alanı
  • Kurulum/montaj türü

Bu faktörlerin tümünü değerlendirmeye aldıktan sonra güç ihtiyacını karşılamak için toplam kurulum alanı konusunda karar verebiliriz. İki tip montaj türü vardır 

  • Desteklerle çatı üzerine montaj
  • Çatının yerini alan montaj

Çatının yerini alan montaj yeni inşa edilen binalarda ve desteklerle montaj mevcut binalarda kullanılabilir.

Vitosol 100-FM -.jpg

Düz kolektörler

Güçlü düz kolektörlerle kullanma suyu ısıtması için gerekli enerjiden yılda ortalama % 60 kadar tasarruf edilir. Güneş enerjisi sayesinde bir yoğuşmalı kazan ile kombine edildiğinde, yıllık enerjinin üçte biri tasarruf edilebilir.