Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

Enerji verimliliğinde mükemmel çözümler

Enerji verimliliğinin ısıtma sektörüne uygulanması konusunda Viessmann teknolojik öncüdür.

Enerji verimliliğinde mükemmel çözümler

Enerji verimliliğinin ısıtma sektörüne uygulanması konusunda Viessmann teknolojik öncüdür. Komple Viessmann sunumu tüm uygulama alanları ve enerji taşıyıcıları için verimli sistemli bireysel çözümler sunar. Viessmann birçok alanda enerji verimliliğini sağlamaktadır:

  • Sıvı ve gaz yakıtlı sistemler ülkemizde giderek yaygınlaşmakta ve dolayısıyla enerji giderlerinin enerji verimliliği yoluyla azaltılması daha büyük önem kazanmaktadır. Bu alandaki ürünlerimizle örneğin ısınma giderlerinizi %30 azaltabilirsiniz.
  • Kojenerasyon sistemi olarak adlandırılan teknolojiye sahip ürünlerimizle ısı ve elektrik üretimi yüksek olan uygulamalarda enerjiyi en verimli şekilde kullanabilirsiniz.
  • Isı pompası teknolojimizle havadaki ve topraktaki enerjiyi kullanabilirsiniz.
  • Güneş enerjisi sistemlerimizle güneşin enerjisini en iyi şekilde ısıya dönüştürebilirsiniz.
  • Güneş paneli setlerimizle güneşten bedava elektrik üretebilir, kullanabilir ve satabilirsiniz.
  • Perakande satışı için geliştirdiğimiz soğutma dolaplarımızın enerji verimliliği aynı şekilde yüksektir.
  • Endüstriyel sistemlerimizle sanayi seviyesindeki enerji ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktayız.

Isıtma sistemleri

Isı pazarında optimum verim için mevcut tüm teknolojileri kullanmak gereklidir. Uygulama yerine göre  uygun  kapasite ve enerji  kaynağı anlam kazanır.

  

Sıvı ve gaz yakıt: Yüksek bir tasarruf potansiyeli ve ''yeşil perspektif''

Almanya'daki yaklaşık 20 milyon ısıtma sisteminin % 65'i gaz, % 30'u da sıvı yakıtla çalışmaktadır. Görünen o ki fosil enerji kaynakları uzun bir süre daha önemli bir rol oynayacaktır. Sınırlı erişimler ve sıvı/gaz yakıtların yanması sonucu oluşan CO2 salınımları bu doğal kaynakların tasarruflu olarak kullanılmasının yanı sıra, daha yüksek biyojen oranlar şeklinde bir ''yeşil perspektif'' de gerektirmektedir. Burada, yüksek bir tasarruf potansiyeli ve düşük yatırım giderleri ile yoğuşma tekniği en ekonomik çözümdür. Modern, verimli bir sıvı veya gaz yakıtlı kazan kullanıldığında, tüketim eski bir kalorifer sistemine göre %30 kadar düşürülebilir.

Çok  verimli  kojenerasyon sistemleri

Elektrik üretimi esnasında oluşan ısıdan yararlanıldığı için kojenerasyon (CHP) çok verimli bir teknolojidir. Burada klasik ayrı ayrı elektrik ve ısı üretimine (elektrik merkezi bir santralden, ısı ısıtma merkezi veya kazan dairesinden) göre, doğalgazla çalışan CHP sistemlerinde primer enerji tüketimi yaklaşık üçte bir ve CO2 salınımları da  % 50'nin üzerinde azalır.

CHP sistemlerinin ekonomik olarak çalışabilmeleri için en önemi koşul çalışma sürelerinin uzun olmasıdır. Bu sebepten  bu sistemler  şimdiye kadar genelde yıllık elektrik ve ısı gereksinimleri yüksek olan yerlerde - örneğin, hastaneler, ticari veya sanayi işletmeleri - kullanılmıştır.

Yeni yapılan müstakil evler ve ıslah edilen düşük ısı gereksinimli mevcut binalar için yakıt hücresi teknolojisi bazındaki sistemler uygundur. Isı gereksinimleri yüksek olan müstakil evlerin dönüşümlerinde Stirling motorlu mikro-CHP sistemleri özellikle ekonomik olarak çalışmaktadır.

Biyokütle: CO2 nötr, konforlu ısı

Yenilenebilir enerjiler arasında biyokütle % 70 ile en yüksek orana sahiptir,   bunun nedeni kesme odun veya peletlerin ithal edilmelerinin gerekmemesidir; tüm yıl mevcut olup kolay depolanabilir ve CO2 nötr olarak yanarlar. Modern biyokütle kazanları sadece binaların konforlu bir şekilde merkezi olarak ısıtılması ve kullanma suyu ısıtması için değil,  endüstriyel işletmelerde  de kullanılabilir. Bu ısı üreticileri konfor ve kullanım kolaylığı bakımından sıvı/gaz yakıtlı ısıtma sistemlerinden farksızdır.

Hava ve toprak ısısı: Ücretsiz ve çevre dostu

Isı pompaları üstün kapasite özellikleri ile, sadece yeni bina ve  modernizasyonda değil, ticari işletmeler için de kullanılabilir. Enerji kaynağı olarak dış hava, yeraltı veya bir buz deposu sistemi ısısı dışında, endüstriyel proseslerin atık ısıları da kullanılabilir. Düşük işletme giderleri, çevre dostu yapısı ve sıvı ve gaz yakıtlardan bağımsızlık bu kanıtlanmış teknolojinin kullanılması için yeterli sebeplerdir. Özellikle yenilikçi bir çözüm de, eski sıvı veya gaz yakıtlı kazanlar yerine, entegre ısı pompası modüllü, hibrit sistemler kullanılmasıdır. Bu durum yoğuşmalı bir cihaz ile gaz yakıtlı adsorbsiyon ısı pompası kombinasyonundan oluşan gaz yakıtlı adsorbsiyon cihazları için de geçerlidir. Bu cihazlar alt ısı değeri tekniği kullanan cihazlara göre % 40 daha az yakıt tüketirler.

Güneş enerjisi: İdeal bir sistem

Sıcak su hazırlamak veya ısıtma desteği için bir termik güneş enerjisi sisteminin  ısı pompası veya  yoğuşmalı kazanla birlikte kullanılması da her zaman yararlıdır. Böylece sıcak su yazın sadece güneş enerjisi ile hazırlanır. Kalorifer desteği için kullanıldığında, güneş enerjisi sistemi ile yakıt giderlerinden yılda % 30'un üzerinde tasarruf edilir. Güneş enerjisi fotovoltaik sistemler üzerinden elektrik akımına dönüştürülerek, elektrik şebekesine verilebilir veya  bireysel tüketim için kullanılabilir, yani depolanabilir veya bir ısı pompası çalıştırılabilir.

Endüstriyel sistemler

Endüstri  uygulamaları için verimli enerji sistemleri ve tesislerinin işletme giderleri ile zararlı madde salınımlarının düşmesine önemli katkıları vardır ve bu sayede rekabet avantajları oluştururlar. Viessmann bunun için buhar ile saatte 120 ton, ısı ile 120 MW ve elektrikle 50 MW'ye kadar ekonomik bir besleme sağlayan kapsamlı sistem çözümleri sunmaktadır. Bunun için tüm enerji  kaynakları kullanılabilir; fosil yakıtlar, biyokütle, atık ısı ve toprak altı, dış hava ısıları ile üretim proseslerinde oluşan atık ısı gibi.

Viessmann, enerji üretimi, besleme yapısı ve tüketim yönlerini bir bütün olarak göz önünde bulunduran enerji tasarımları geliştirip gerçekleştirmektedir. Potansiyel hesaplanması ve tüm sistem bileşenlerinin sisteme uyumu için temel olarak tüm prosesler analiz edilir. Bunu planlama ve devreye almadan servise kadar kapsamlı hizmetler tamamlamaktadır.

Soğutma sistemleri

Ürün portfoyüne merkezi soğutmalı ve hazır fişli tiplerde soğutma ve derin dondurma mobilyaları, lamelli ürünler, bileşik sistemler, sıcaklık kontrollü soğutma odaları, soğutma hücreleri ve grupları ile montaj ve bakım için gerekli aksesuar ve servis hizmetleri dahildir. Viessmann güçlü bir partner ağı sayesinde müşterilerine  mükemmel soğutma çözümleri de sunmaktadır. Müşteriler satış, pazarlama ve servis için merkezden yetkililere ulaşabilmektedir. Almanya ve Finlandiya'da bulunan üretim tesisleri soğutma tekniği alanında uzun yıllara dayanan bir teknik bilgi sahibidir.

Eşsiz perakendeci tasarımları

Viessmann'ın soğutma çözümleri tüm ticari gereksinimleri yerine getirmektedir. Burada en yüksek öncelik tüm müşteri taleplerinin esnek olarak yerine getirilmesidir. Müşterilerin kendi pazarlarında eşsiz tasarımlar ve yeni layout seçenekleri ile rakiplerini geçmeleri için, tüm soğutma çözümleri onların bireysel gereksinimlerine uyarlanır.