Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

Die dezentrale Wärme- und Stromversorgung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Viessmann bietet Lösungen an, die einen Beitrag dazu leisten können, die Volatilität des Stromangebots aus erneuerbaren Energien auszugleichen.

Als Ersatz für Kernkraftwerkeund konventionelle Großkraftwerke wurden Windparks und Photovoltaikanlagen in großer Zahl errichtet. Weil sie aber fluktuierend und nicht planbar sind, sind steuerbare Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) wichtige Bausteine zum Gelingen der Energiewende. Diese Entwicklung folgt politischen Zielen, nach denen bis 2020 der Stromanteil aus KWK-Anlagen auf 25 Prozent steigen soll.

Dezentrale Stromerzeugung

Bei Engpässen in der volatilen Stromerzeugung können Mikro-KWK-Systeme und Blockheizkraftwerke einen wichtigen Beitrag zur Deckung des Bedarfs leisten. Weil dies dezentral geschieht und der Strom im Haus erzeugt wird, werden zudem die Stromnetze entlastet. Die eigene Stromerzeugung mittels Kraft-Wärme-Kopplung ersetzt den Strombezug aus dem öffentlichen Netz.


Das Herzstück des BHKW: der gasbetriebene Ottomotor.

Dezentrale, wärmegeführte Blockheizkraftwerke (BHKW)

In vergleichsweise kleinen Einheiten findet die Stromerzeugung da statt, wo zeitgleich anfallende Wärme nicht über weite Strecken (und damit verlustreich) transportiert werden muss, sondern unmittelbar verbraucht werden kann. Auch die Verluste bei der Stromverteilung entfallen.

Schon heute sind Blockheizkraftwerke wegen ihrer hohen Flexibilität, gepaart mit höchster Effizienz eine optimal Ergänzung zu den volatilen Energieerzeugern aus Sonne und Wind.


Kojenerasyon ile yakıt tüketimini optimize edin icon-gas.png

Isı ve elektriğin paralel üretimi kojenerasyon olarak anılmaktadır. Bunu sağlayan üniteler kombine ısı ve güç ünitesi (CHP - Combined Heat and Power Units) olarak bilinmektedir. Bununla birlikte birincil olarak ısıtma üniteleridirler ve güç sadece ikincil bir yararları olarak ortaya çıkar.

En iyi şekilde yararlanmak için CHP üniteleri uygulamanın ısı ihtiyacına dayandırılmalıdır. Isı tahrikli üniteler özellikle üretim mahallinde kullanıldıklarında veya buraya çok yakın olduklarında çok verimlidir. Bununla birlikte güç tahrikli olarak da kullanılabilirler fakat bu görece daha az avantajlıdır.

Çoğunlukla kojenerasyon üniteleri ayrı komplekslerde ve de üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Semt ısıtması/soğutması kullanan il ve ilçeler de kojenerasyon ünitelerinden yararlanmaktadır. Üretilen ısının etkili kullanılması halinde %90'lık verimlilik elde edilebilmektedir.

Isı ve elektrik gücünün ayrı ünitelerden elde edilmesiyle karşılaştırıldığında kojenerasyon üniteleriyle %15-40 kadar enerji tasarruf etmek mümkündür. Ticari ve endüstriyel kullanıcılar için çeşitli avantajlar sağlamaktadırlar:

 • Daha iyi yakıt verimliliği Kojenerasyon üniteleri ikincil güç üretimi için en yöntemlerden biridir
 • Karbondiyoksit emisyonu azdır ve çevre dostudur.
 • Endüstriyle ve ticari kojenerasyon kullanıcılarının rekabet gücü artar çünkü toplam enerji maliyetinde ciddi olarak azaltılır.
 • Kojenerasyon üniteleriyle merkezi olmayan elektrik üretimiyle iletim kayıpları azalır ve endüstriyel kullanılabilirlik artar.
 • Bölgesel üniteler kojenerasyon ünitesi kullanıcılarının pahalı ve ithal fosil yakıtları satın alma külfetini alır.
 • Elektrik üretiminde rekabeti artırarak enerji piyasasının serbestleşmesine katkı sağlar.

Tüm bu avantajlar kojenerasyon ünitelerini enerjiyle ilgili konularda sanayi ve diğer ticari alanlarda en iyi seçeneklerden biri haline getirmektedir. Kojenerasyon üniteleri birçok alanda kullanılmaktadır:

 • Üniversiteler ve eğitim kurumları
 • Çok binalı kompleksler
 • Hükümet ve ticari kompleksler
 • Hastaneler, hava alanları ve spor merkezleri
 • Kağır üretim üniteleri
 • Kimyasal ve petrol rafinerileri