Photovoltaik.jpg

Fotovoltaik panellerle ekonomik elektrik üretimi

Güneş enerjisi bedava ve tümüyle emisyonsuz bir enerji kaynağıdır. Yüksek verimli modüllerle toplanıp elektriğe dönüştürülerek kullanıcının ihtiyacına göre kendisi tarafından tüketilebilir veya elektrik şebekesine beslenebilir.

Fosil yakıtların maliyeti, kullanılabilirliği ve kirliliği göz önüne alındığında alternatif yakıt türleriyle elektrik üretimi birçok gelişmiş ülkede yaygınlaşmaktadır. Türkiye'de, yıllık kişi başına güç tüketimi sürekli bir artış göstermektedir.

2011 ve 2015 yılları arasında 2704'den 2789'a çıkmıştır. Bu eğilimın yakın gelecekte daha artması beklenmektedir. Sadece fosil yakıtlara bağımlılık elektrik ihtiyacını karşılama krizlerine yol açabilir. Bu nedenle güneş enerjisi gibi alternatif elektrik üretimi seçenekleri büyük önem kazanmaktadır.

 

Viessmann'ın modülleri mevcut güneş ışığından en yüksek kazancı elde etmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Panellerimiz hem çok kristalli hem de tek kristalli olarak sunulmaktadır. Kullanıcı, panelin takıldığı konumdaki güneş ışığı miktarına bağlı olarak seçim yapabilmektedir. Çok kristalli modüller güneş ışığının bol olduğu yerlerde yeterlidir. Tek kristalli modüller ise güneş ısığının nispeten daha az olduğu yerlerde kullanılır.Planlama güneş panellerinin karlı kullanımı için en önemli faktördür.

Güneş ışığının kullanılabilirliği ve yoğunluğu, tesisin yönü ve tipi azami avantajı elde etmek için kullanıcı tarafından dikkate alınmak zorundadır. Güney yönündeki montajlar özel olarak etkilidir. Tesisatı etkileyen faktörler:

  • Yönü ve eğimi
  • Güneş ışığının yoğunluğu
  • Çevredeki gölge veren cisimler
  • Kurulum alanı (metre kare olarak).

En son faktör, yani kurulum alanı, tesisiniz için kullanmak istediğiniz montaj türüne bağlıdır. Mevcut binalarda çatının üzerine monte edilmiş paneller tercih edilir. Çatının yerini alan entegre paneller ise yeni inşa edilen binalarda kullanılabilir.

Photovoltaik-Kommunen.jpg