Yüksek Basınçlı Buhar Kazanı

Yüksek işletme emniyeti, enerji verimliliği, uzun ömür, kullanım kolaylığı ve en az zararlı madde emisyonu ile buhar üretimi, buhar kazanları için en önemli ölçütlerdir. Geliştirdiğimiz buhar kazanları, tasarımları ve donanımları sayesinde farklı proseslerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılabilmektedir.

Buhar kazanı tasarımında hayata geçirilen ve yıllara dayanan deneyimle birlikte gelen birçok yenilik kazan sistemlerinin kalitesini artırmakta, ömrünü uzatmakta, işletme güvenilirliği sağlamaktadır. İlgili Avrupa Birliği Direktifleri, Avrupa Normları ve Türk Standartlarına uygun olarak üretilen Viessmann buhar kazanları yüksek ürün kalitesi sunmaktadır.

Viessmann olarak tesisinizin planlamasından kuruluma kadar her aşamada yanınızdayız. Ürünlerimiz:

 • Enerji maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürür
 • Fiyat-performans oranı üstündür
 • Montajı kolaydır ve geleneksel sistemlere göre daha az masraflıdır
 • Uzun ömürlüdür
 • Bakımı kolaydır
 • Yüksek kapasiteli ve yüksek performanslıdır
 • Son teknoloji otomasyon sistemi desteği ile kullanıcı dostudur
 • Çevre dostudur

Viessmann buhar kazanı için tasarım ilkeleri

 • Isı tekniği dizaynı, ekonomik ve çevre dostu işletmeyi mümkün kılacak gereklilikleri göz önünde bulundurur
 • Mukavemet hesapları TRD veya EN12953 düzenlemelerine göre gerçekleştirilir.
 • Konvensiyonel tasarım çalışması sonlu elemanlar yöntemi hesapları ile yapılır.
 • Viessmann buhar kazanları Basınçlı Kaplar Direktifi 97/23/EC’ye uygundur.
 • Yurtdışı siparişlerde ulusal düzenlemeler dikkate alınır.
 • Buhar kazanı tasarımındaki temel ilkelerden biri, kazanı oluşturan parçalar ve bu parçaların birleştirilmesindeki düşük gerilimli dizayndır.
 • Basınç ve sıcaklığa bağlı olarak artan gerilimi minimize eden birleştirmeler EN 12953’e ve anlaşmalı olunan ilgili kurumların düzenlemelerine göre gerçekleştirilir.
 • Buhar kazanı duman boruları arasındaki mesafeler FDBR (Buhar Kazanları, Tanklar ve Borulama Sistemleri Kurumu) düzenlemelerine göre belirlenir.
 • Buhar kazanını oluşturan parçaların et kalınlıkları, ilgili düzenlemelere göre belirlenir.
 • Ondüleli yanma odası, ilgili düzenlemelerin gerektirdiği şekilde kullanılır.
 • Aynalar, ek düzenlemeler göz önünde bulundurularak, EN 12953 ve ilgili kurumların düzenlemelerince belirlenen ayna ve zarf et kalınlıkları arasındaki oran ve kaynak dikişlerinin sınırlarına göre kullanılır.
 • Düz yüzeylerde kazan boyutları ve işletme basıncına uygun masuralar kullanılır.
 • Aynalar, ilgili düzenlemelere uygun şekilde hesaplanıp yerleştirilen payandalarla güçlendirilir.
 • Kontroller EN12953 ve ilgili düzenlemelere göre gerçekleştirilir.
 • Basınca maruz kazan saclarında 1.0425 / P265GH ve 1.0481 / P295GH malzeme kullanılır.
 • Bağlantılar ve duman borularında DIN 17175/17177 veya EN 10216-2/10217-2’ye uygun malzemeler kullanılır.
 • Kullanılan tüm malzemeler, kazanların Basınçlı Kaplar Direktifi 97/23/EC’ye uygun olmasını sağlar.
 • Büyük buhar hacmi, yüksek kaliteli buhar üretimini sağlar.
 • Geniş kazan su hacmi, iyi bir enerji deposu sağlar.
 • Bağlantı ağızları, ilgili düzenlemelerin koşullarına uygundur.
 • Uzun kontrol süreçleri, Almanya İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemesine uygun şekilde ve yürürlükteki düzenlemelerin yüksek emniyet standatlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirilir ve yüksek derecede işletme güvenliği sağlar.
 • FDBR Direktifleri ve kurum anlaşmaları, buhar kazanlarının tasarım be boyutlandırması hakkında TRD ve EN 12953 gibi yürürlükteki düzenlemelerin gerekliliklerinin ötesinde kurallar tanımlar. Bu kurallar, Alman üretici, tüketici ve onaylanmış kuruluşların sahip olduğu deneğimleri temel alır.
 • Optimum kaynak pozisyonunun seçimi ile komponent ve birleştirmeler daha iyi işlenir.
 • Kaynak süreçleri EN 288’e uygun olarak onaylanır.
 • Birleştirmeler son teknoloji ürünü programlanabilir kaynak robotları ve boru kaynak makinaları ile gerçekleştirilir.
 • HU dikişleri için kaynak hazırlığı olarak, CNC tezgâhlarında kaynak ağızları açılır.
 • Kaynakçılar, EN 287’ye göre test edilir.
 • Kaynakçılar ayrıca EN 287 gerekliliklerinin ötesinde teftiş edilir. Ör: Aylık / üç aylık boru kaynağı ve HV dikişleri için kaynak testleri.
 • DIN ISO 9000:2000, DIN ISO 14001, Basınçlı Kaplar Direktifi 97/23/EC (modül D), TRD 201, AD2000 HP0, DIN EN 729-2 ve çeşitli uluslar arası onaylar ile DIN 18800, DIN 18808, DIN 15018 sertifikalarına tam uyum
 • Testlerde AD2000 HP 5/3’e uygunluk (minimum standart - genellikle daha kapsamlı)
 • Hammadde kontrolleri, planlanmış testler ve tedarikçi değerlendirmesini de içeren SAP QM modülünün kullanımı
 • Kaynak malzemelerinin ana malzemeye uyumu (Malzeme seçimi kapsamlı test lere dayanır.)
 • Sınırlı toleranslar, ör: standart ve düzenlemelerin gerekliliklerini aşan zarf sacları, borular, aynalar, ondüle yanma hücreleri, kaynak sonları, sonuç olarak yüksek kaliteli montaj
 • Seçkin ve sertifikalı tedarikçiler
 • Tedarikçilerle üzerinde anlaşılmış olan, basınca maruz kazan sacları ve borular için teknik spesifikasyonlar
 • 4 toplu sac kıvırma bölümünden çıkan sacların bilyeli kumlama işlemiyle yüzey şekillendirmesi
fake-image3.jpg

Yüksek basınçlı buhar kazanı

Buhar kazanı ürünlerimizin ayrıntılı teknik bilgilerini ve kullanım kolaylıklarını öğrenmek için ilgili cihazın sayfasındaki teknik broşürlere başvurun. Bizler olduğu kadar tüm bayilerimiz de cihazlar konusunda ayrıntılı bilgi ve danışmanlık hizmeti vermekten mutluluk duyacaktır.