ViCare ve Vitotrol plus için Gizlilik İlkeleri (Türkiye)

Biz, Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Almanya ("Viessmann"), kişisel verilerinizin korunmasına çok büyük ciddiyetle yaklaşıyoruz ve veri koruma yasaları hükümlerine sıkı bir şekilde uyuyoruz.

Bu Gizlilik İlkeleri, tüm ViCare ve Vitotrol plus uygulamaları için geçerlidir. Viessmann uygulamaları, bu Gizlilik İlkeleri'ne tabi olmayan diğer sağlayıcıların websitelerine bağlantılar içerebilir.

Kişisel verilerin kaydı, aktarımı, saklanması, işlenmesi ve diğer kullanımına, aşağıda birlikte "işleme" terimi ile atıfta bulunulacaktır.

Gizlilik ilkeleri size, uygulamalar tarafından işlenen veri türlerine ve bu işlemenin amacına ve elektronik ticari iletişime dair genel bir bakış sağlayacaktır.

Uygulamalar aracılığı ile veri işleme ilkeleri

Uygulamalar tarafından kaydedilen ya da uygulamaları kullanırken tarafınızca girilen veriler, uygun bir onay beyanı vermediğiniz takdirde yalnızca bu Gizlilik İlkeleri içinde belirtilen amaçlar için ve yalnızca bizim tarafımızdan kullanılacaktır. Veri koruma yasaları çerçevesindeki onay beyanınızı, gelecekte yürürlüğe girmek üzere her zaman geri çekebilirsiniz. Herhangi bir zamanda datenschutz@viessmann.de adresine bir e-posta göndererek, onay beyanınızı geri çekebilirsiniz.

Saklama için onayınızı geri çektiğiniz, veriler saklama amacını gerçekleştirmek için artık gerekli olmadığı ya da verinin saklanmasına başka hukuki gerekçelerden dolayı izin verilmediği takdirde saklanan kişisel veriler silinecektir. Yasal saklama süresinin bir sonucu olarak gerektiği takdirde veri silinmeyecek, ancak başka kullanım amaçları için saklanacaktır. İsimsiz verilerin silinmesi zorunlu değildir.

Uygulamalara erişim sırasında otomatik veri işleme

Biz, uygulamalar tarafından sunucularımıza iletilen sunucu kayıt dosyaları içindeki verileri otomatik olarak işliyoruz. Bu, uygulamaların işlemesi için teknik olarak gereklidir ve yalnızca uygulamanın tüm işlevlerinin sağlanması amacına hizmet etmektedir. Aşağıdaki veriler otomatik olarak sunucu kayıt dosyalarında saklanır:
- mobil kullanıcı cihazları tarafından kullanılan işletim sistemi
- mobil cihazınızın IP adresi
- sunucu talebinin saati
- mobil kullanıcı cihazının cihaz kimliği
Bu veriler diğer kaynaklardan elde edilen veriler ile birleştirilmez.

IP adresi

IP adresi, internet servis sağlayıcınız tarafından tahsis zamanında internet bağlantısı sağlayıcınızın uluslararası çapta kullanılan eşsiz bir tanımlayıcısıdır. En sık kullanılan şekil (IPv4) noktalar ile ayrılmış dört ayrı rakam bloğundan oluşmaktadır. Genellikle bir özel kullanıcı olarak, siz sağlayıcının adresi geçici ataması nedeniyle aynı kalmayan bir IP adresi kullanırsınız ("dinamik IP adresi"). Bir daimi IP adresi durumunda ("statik IP adresi"), kullanıcı verilerinin açık bir şekilde tahsisi ilke olarak mümkündür. Websitemize yetkisiz erişimin takibi amaçları dışında, biz bu kişisel verileri asla kullanmıyoruz; ancak isimsiz olarak, hangi web sayfalarımıza en sık erişim sağlandığı, websitesine günde kaç kez erişim sağlandığı ve benzeri bilgilerin değerlendirilmesi için kullanıyoruz.

Isı jeneratörleri ile iletişimin parçası olarak veri işleme

Uygulamanın amacı, Viessmann ısı jeneratörlerini kontrol ve analiz etmektir. Uygulamanız içindeki karşılık gelen iletişim bileşeni (örneğin VitoConnect) kullanılarak bir ısı jeneratörü etkinleştirildiğinde, bunun yapılandırılması ve işletim verileri, kaydedilen hatalar, yapılandırma ayarları, sıcaklık profili (hepsi birden "ısıtma verileri" olarak anılacaktır), fason veri işlemenin bir parçası olarak Avrupa Birliğinde bulunan Viessmann IT Service GmbH tarafından işletilen Viessmann sunucularına iletilecek ve burada saklanacaktır. Uygulama veriyi okur ve bu veriyi ve bu verilere dayalı işlevleri kullanılabilir hale getirir.

Bir kullanıcı hesabı oluştururken, ısıtma verilerinin kullanımı ve iletimine şu şekilde onay verirsiniz:

  1. Veriler, uygulama işlevlerinin sağlanması, bildirimlerin oluşturulması (örn. uyarılar, bakım, hatalar), sistemin operasyonel güvenliğinin arttırılması, sistem verimliliğinin arttırılması, eksikliklerin düzeltilmesi ve servis ve sistem gelişiminin uzun vadeli araştırma iyileştirilmesi için kullanılır. Veriler, tamamı Viessmann ile yapılan fason veri işleme anlaşmaları çerçevesinde Viessmann Grubu'nun aşağıdaki şirketleri tarafından aşağıdaki amaçlar için işlenecektir: Viessmann Werke GmbH & Co KG (uygulamanın işletimi); Viessmann Deutschland GmbH (ısıtma mühendisleri için satış ve teknik destek); Viessmann Heiztechnik GmbH (uygulamanın geliştirilmesi).
  2. Uygulamalarda uygun özelliği etkinleştirdiğiniz takdirde, ısıtma verisi, ısıtma jeneratörünün adresi, adınız ve telefon numaranız, tarafınızca uygulamada onaylanan bir uzmana iletilecektir. Bu onayı uygulamada herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz ve dolayısıyla verilerin iletimini durdurabilirsiniz.
  3. Uygulama içinde ısı jeneratörünüz için başka kullanıcıları onaylayabilirsiniz. Bu onay sonrasında, ısıtma verileri, ısı jeneratörünüzden bu kullanıcılara da iletilecektir. Bu onayı uygulamada herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz ve dolayısıyla verilerin iletimini durdurabilirsiniz.
  4. Yalnızca bir takma ad kullanan bir şekilde verinin kullanımı ve muhtemel iletimi, sistem işletimi güvenliğinin arttırılması, sistem verimliliğinin arttırılması, hataların düzeltilmesi ve Viessmann Werke GmbH & Co KG adına Viessmann Grubu'nun içindeki diğer şirketler tarafından sistem gelişiminin iyileştirilmesi (fason veri işleme) amaçları için yapılır. Bu analizlerin sonuçları, fason veri işleme anlaşmaları çerçevesinde Viessmann Grubu'nun diğer şirketlerine iletilebilir ve burada, bilgilerin bu şirketler tarafından uygulama için Kullanım Koşulları ve bu Gizlilik İlkeleri kapsamında kullanılabilmesi için takma ad çıkarılabilir. Bir takma adın kullanılması, ne üçüncü tarafların ne de Viessmann Grubu içindeki diğer bir şirketin sistem verilerini kişisel olarak size tahsis etme kabiliyetine sahip olmayacağı anlamına gelir. Kişisel veriler (ad, adres, sistem kullanıcıları vb) asla iletilmeyecektir. Viessmann, yukarıda belirtilen grup şirketleri dışında hiçbir şirkete, takma ad olmaksızın verilere erişim izni verilmeyeceğini garanti eder.
  5. Yalnızca isimsizleştirilmiş veri kullanımı şeklinde verinin kullanımı ve muhtemel iletimi, sistem işletimi güvenliğinin arttırılması, sistem verimliliğinin arttırılması, hataların düzeltilmesi ve diğer şirketler ve üçüncü taraflar tarafından sistem gelişiminin iyileştirilmesi amaçları için yapılır. İsimsiz veri kullanımı, ne üçüncü tarafların ne de Viessmann'ın sistem verilerini kişisel olarak size atayamayacakları anlamına gelmektedir ve bu veriler geçmişe dönük olarak da size tahsis edilemeyecektir. Kişisel veriler (ad, adres, sistem kullanıcıları vb) asla iletilmeyecektir.
  6. Kişisel veriler garanti durumunu gözden geçirmek ve Viessmann'ı haksız taleplere karşı korumak için kullanılabilir.

Kullanıcı hesabının bir parçası olarak veri işleme

Bir kullanıcı hesabı açtığınızda, uygulamanın işletimi amaçları için sizin tarafınızdan girilen verilerin kullanımını kabul etmiş olabilirsiniz. Bu veriler özellikle e-posta adresiniz, ısı jeneratörünüzün adresi, adınız ve telefon numaranızı içerir.

Vermiş olabileceğiniz onay beyanı uyarınca, e-posta adresiniz Viessmann Werke GmbH & Co KG tarafından ürün bilgilerinin ve reklamların gönderilmesi ve pazar araştırması ve kamuoyu araştırması amaçları için kullanılabilir. Beyanınızı herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz. Vermiş olabileceğiniz onay beyanı uyarınca, telefon numaranız Viessmann Werke GmbH & Co KG tarafından ürün bilgileri ve reklam amacı ile aramalar ve pazar araştırması ve kamuoyu araştırması amaçları için kullanılabilir. Beyanınızı herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz.

Viessmann Grubu'nun diğer şirketlerine, fason veri işleme anlaşmaları çerçevesinde Viessmann Werke GmbH & Co KG talimatlarına uygun bir şekilde hareket ettikleri takdirde, sizin telefon numaranızı yalnızca bir pazarlama çağrısı yapmak ve e-posta adresine pazarlama e-postaları göndermek için kullanma izni verilmektedir.

AppSee ve Firebase Kullanımı

Viessmann, uygulama kullanımınızı analiz etmek için uygulamalarda AppSee ve Firebaseanaliz araçlarını kullanmaktadır. Sağlanan ve kullanılan veriler, tamamen isimsiz bir şekilde kaydedilmekte ve kullanılmaktadır. Belirli durumlarda, bu veriler ayrıca Almanya ya da Avrupa Birliği dışında da saklanabilir (tam olarak isimsiz hale getirildikten sonra).

Siz, bu verilerin iletimini engellemek için uygulamalar ya da işletim sistemi ortamında (iOS, Android) uygun ayarları kullanabilirsiniz.

Çerezlerin Kullanımı

Uygulamalar çerezler, yani, kullanıcının kimliğini doğrulamak için her bir oturum açmada yaratılan metin dosyaları kullanmaktadır. Bu dosyalar kullanım cihazında saklanmakta ve kullanıcı hesapta oturum kapattığında silinmektedir.

Açıklama hakkı, Silme

Sizin, kişisel olarak size ilişkin olan saklanan ve işlenen verileri, bunların menşeini ve alıcılarını, bu alıcılar ile ilgili ayrıntıları ve bu saklama ve işlemenin amacını ve bu saklama ve işlemenin bu amaç çerçevesinde olup olmadığının açıklanması hakkınız vardır. Ek olarak, emredici hükümlere dayalı olarak, sizin kişisel verileri düzeltme, bloke etme (verilerin, verilerin tutulması yükümlülüğünün yerine getirilmesi dışında diğer amaçlar için kullanımının yasaklanması) ve kişisel verileri silme ve sizin kişisel verilerinizi alan taraflardan bunları talep etme hakkınız da vardır.

Ayrıca, kişisel verilerinizin yasa dışı işlenmesi ile ilgili olarak maruz kaldığınız zararlar için tazminat talep etme ve size zarar veren ve kişisel verilerinizin otomatik olarak işlenmesi yolu ile ulaşılan sonuçlara itiraz etme hakkınız da vardır.

Ek bilgiler

Güveniniz bizim için önemlidir. Biz dolayısıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak aklınıza takılabilecek tüm konuları tartışmak ve tüm sorularınızı yanıtlamak için emrinize amadeyiz. Bu Gizlilik İlkeleri içinde yanıtlanmamış sorularınız varsa ya da herhangi bir zamanda ek bilgiye gereksinim duyarsanız, lütfen aşağıdaki adreslerden bizimle bağlantıya geçmekten çekinmeyin:

Federal Alman Veri Koruma Yasası anlamında sorumlu makam
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Almanya
Tel: +49 (0)6452 70-0
Faks: +49 (0)6452 70-2780
E-posta: datenschutz@viessmann.de

Güvenlik bildirimi

Biz, tüm makul teknik ve örgütsel adımları atarak, kişisel verilerinize üçüncü taraflar tarafından erişilebilir olmamasını sağlamak amacıyla elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Biz, e-posta ile iletişimin tam veri güvenliğini garanti edemiyoruz; bu nedenle, gizli bilgiler için normal postanın kullanılmasını öneriyoruz.

ViCareVitotrolPlus-PP_TR_tr Version 2.1 (2017-09-14)