Tek cihaz ile ısıtma, soğutma ve sıcak su

Vitocal 100-S hava kaynaklı split bir ısıpompasıdır ve bir dış ile iç ünitedenoluşmaktadır. Hava kaynaklı ısı pompasıdış havada depolanmış enerjisindenfaydalanır. Dış ünite evaporatörde bulunansoğutucu akışkan sayesinde dış ortamdan ısıçekmektedir. Soğutucu akışkan kompresöryardımıyla istenilen ısıtma sıcaklığınakadar sıkıştırılmaktadır. Bakır borulamaüzerinden soğutucu akışkan dış ünitedeniç üniteye geçmektedir. İç ünitede bulunankondenser soğutucu akışkanın ısısını ısıtmadevresine aktarmaktadır. İç ünite hidroliktesisat için gerekli 3-yollu dönüşüm ventili,genleşme tankı ve frekans kontrollü pompa iledonatılmıştır.

Esnek ve yer tasarrufu sağlayansplit cihaz tasarımı

İç ünite diğer tüm ısıtma sistemlerinde olduğugibi kazan dairesine veya kombi cihazındaolduğu gibi mutfağa monte edilir.Dış hava koşullarına dayanıklı dış üniteninmontaj yeri esnek bir şekilde seçilebilir vekompakt olduğundan dış duvara montajımümkündür.

Vitotronic kontrol paneli

Kullanımı kolay Vitotronic 200 kontrol panelinavantajlarından teknik uzman gibi son kullanıcıda faydalanır: Türkçe menülü kontrol panelikolay anlaşılır şekilde tasarlanmıştır. Büyükekranı ışıklıdır ve kolayca okunabilir. Yardımfonksiyonu ile tüm adımlar tarif edilmektedir.Grafik destekli kullanıcı seviyesinde ısıtma vesoğutma eğrileri görüntülenmektedir.

Verimli ve ekonomik

Vitocal 100-S özellikle kısmı yüklerde çokverimli çalışır. Bunun için DC-Inverterteknolojisinden faydalanılmaktadır. Kompresörkapasite ihtiyacına göre hassas şekildemodülasyon yapar ve böylece daima istenilengidiş sıcaklığına ulaşılır. Fotovoltaik sistemlerden elde edilen elektriköztüketim için ısı pompası ile yüksek verimdekullanabilmektedir.

Internet üzerinden konforlu erişim

Opsiyonel olarak sipariş edilebilen Vitocom100 LAN1 modülü ile ısı pompası Internetebağlanabilmektedir. Ücretsiz Vitotrol Appile çeşitli fonksiyonlar kolayca akıllı telefonüzerinden ayarlanabilmektedir.Akıllı telefon üzerinden sıcaklık ayarı veya“party“ fonksiyonu kolayca ayarlamakmümkündür.

Harici ısıtıcı ile verimli işletme

Modernizasyon işleri için split ısı pompasıözellikle çok uygun, çünkü mevcut ısı üreticisiile kombine edilerek bivalent işletme türmümkün olabilmektedir. Mevcut ısı üreticisisadece pik ihtiyaçlarda devreye girer.

Vitocal_100-S-Schnitt.png
Vitotronic_200.jpg
 • Yüksek COP değerleri sayesinde düşük işletme maliyetleri (EN 14511’e göre):
  4,8‘e kadar (Hava 7 °C/Su 35 °C) ve
  3,6‘e kadar (Hava 2 °C/Su 35 °C)
 • DC-Inverter ve kapasite kontrolü ile kısmı yükte yüksek verim
 • Grafik ekranlı ve açık metin gösterimli kullanımı kolay Vitotronic kontrol paneli
 • Vitocom 100 LAN1 modülü ile Internete bağlantı imkanı
 • AC versiyonu 3,95‘e varan EER değerleri (A35/W18)
 • Fotovoltaik sistemlerden elde edilen elektriğin öztüketimi için optimize edilmiştir
 • 5 cihaza kadar kaskad işletme imkanı