Viessmann kojenerasyon üniteleri | kombine ısı ve elektrik üretimi

Doğalgaz yakıtlı kojenerasyon üniteleri

Gaz yakıtlı bir ısı-güç kojenerasyon ünitesi (CHP) aynı anda ısı ve elektrik üretir. Gücü konut siteleri ve ticari işletmeler için tasarlanmıştır. Isı tarafında CHP bir kazana paralel olarak çalışır. Her iki ısı üreticisi de ısıtma ve sıcak su hazırlanması için ısıtma sistemine bağlanır.

Geleneksel elektrik santralleri büyük miktarda atık ısı üretir. Genellikle bu ısı, atık gaz olarak veya soğutma kuleleri ile atmosfere atılır. Kojenerasyon üniteleri elektrik üretimi esnasında ortaya çıkan atık ısıyı geri kazanarak faydalı ısı halinde sunar.

Viessmann kojenerasyon üniteleri doğalgaz, LPG veya biyogaz ile çalışabilmektedir. Kojenerasyon üniteleriyle üretilen elektrik düşük maliyetlerle güvenilir bir elektrik kaynağıdır. Isı, genelde elektrikle gerçekleştirilen soğutma proseslerine destek amacıyla da kullanılabilir. Bu olanak da enerji maliyetlerini azaltmada yardımcı olur.

Viessmann kojenerasyon üniteleri güvenilir ve kesintisiz çalışma için imal edilmiş olup bakım gerektirmeden 6000 saate kadar çalışabilmekte ve otomasyon sistemi ile uzaktan izlenebilmektedir.

fake-image3.jpg

Doğalgaz/LPG ile işletmede gaz yakıtlı motor modülleri

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH (eski ESS - Energie Systeme & Service GmbH) Viessmann grubunun ısı-güç kojenerasyon üniteleri uzmanıdır ve 2008 yılından beri şirkete dahildir. Bu ürün alanında 25 yıldan fazla deneyime sahip plan Viessmann güç-ısı kojenerasyonu için etkin gaz yakıtlı sistemler sunmaktadır. Seri ürünlerin dışında müşterilerin gereksinimlerine uyarlanmış ısı-güç kojenerasyon üniteleri de üretilmektedir.