Viessmann ile enerjide kendi kendine yeterlilik

Etkili enerji üretimi modelleri - Sıcak su hazırlama için ısıtma sistemi

Gaz yakıtlı bir ısı-güç kojenerasyon ünitesi (CHP) aynı anda ısı ve elektrik üretir. Gücü konut siteleri ve ticari işletmeler için tasarlanmıştır. Isı tarafında CHP bir kazana paralel olarak çalışır. Her iki ısı üreticisi de ısıtma ve sıcak su hazırlanması için ısıtma sistemine bağlanır.

Tesislerde enerji giderlerinin düşürülmesi için enerji üretimi, dağıtımı ve kullanımı iyi planlanmak zorundadır. Geleneksel elektrik santrallerinde güç üretimindeki kayıp %55 düzeyini bulmaktadır. Bu durum kojenerasyon (CHP) üniteleri kullanılarak önlenebilir.

Viessmann kojenerasyon üniteleri, enerji üretimi kayıplarını en az indirmek ve hem elektriğin hem de ısının kârlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere gerçekleştirilmektedir. Yoğuşma teknolojisi, atık gazlardaki gizli ısıyı geri kazanıp üretim sürecine katarak %94’e kadar yakıt verimliliği sağlar.

Etkinliklerini ve avantajlarını en üst düzeye çıkarabilmek için, kojenerasyon ünitelerinin kullanıldıkları tesisin ısı ihtiyacına göre çalıştırılması tavsiye edilir. Viessmann 3000'den fazla üniteyi planlayıp kurmuş olmasının getirdiği deneyimiyle bu alanda ön plana çıkmaktadır.

Viessmann kojenerasyon üniteleri bölgesel ısıtma ve soğutmaya bağımlı olan çok sayıda kent ve kasabada kullanılmaktadır. Üretilen elektrik doğrudan tüketilebilir veya şebekeye beslenebilir. KJojenerasyon ünitesi tarafından üretilen ısı; sıcak su hazırlama, mahal ısıtma veya soğutma uygulamalarında kullanılabilir. Bu sayede farklı enerji kaynaklarına olan ihtiyaç azaltılır.

Viessmann'ın fabrikada test edilen ve kullanıma hazır olarak teslim edilen üniteleri yakıt olarak doğalgaz ve biyogazla çalışabilmektedir. Sessiz çalışan motorları ve ses yutucu kabinleri sorunsuz ve gürültüsüz işletim sağlamaktadır.

fake-image3.jpg

Doğalgaz ile işletmede gaz yakıtlı motor modülleri

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH (eski ESS - Energie Systeme & Service GmbH) Viessmann grubunun ısı-güç kojenerasyon üniteleri uzmanıdır ve 2008 yılından beri şirkete dahildir. Bu ürün alanında 25 yıldan fazla deneyime sahip plan Viessmann güç-ısı kojenerasyonu için etkin gaz yakıtlı sistemler sunmaktadır. Seri ürünlerin dışında müşterilerin gereksinimlerine uyarlanmış ısı-güç kojenerasyon üniteleri de üretilmektedir.