Vitobloc 200 Tip BM-366/437 - bizim en güçlü biyogaz CHP


Bu avantajlardan yararlanın

  • Biyogaz ile işletme; biyometan için şartlandırma gerekmez
  • Tamamen bağlantıya hazır ve fabrikada test edilmiş
  • Standart olarak şebekeden bağımsız çalışma
  • Kendilerini kanıtlamış uzaktan denetleme ve otomasyon sistemleri


Merkezi ısıtma ağları için büyük güç

CHP modülü Vitobloc 200 BM-366/437, 366 kWel ve 437 kWth sağlar ve biyogazla işletme için programımızdaki en güçlü ünitedir.

Doğrudan bir biyogaz ünitesine bağlanabilir. Biyogazın biyometan için bir şartlandırması gerekli değildir.

İşletmede oluşan ısı merkezi bir ısıtma ağından tüketicilere iletilebilir. Aynı zamanda üretilen elektrik biyogaz ünitesinde kullanılır veya kamu şebekesine beslenir.


Fabrika çıkışı komple bağlantıya hazır

Vitobloc 200 şebeke sunucuların en katı bağlantı şartnamelerini dahi yerine getirir.

Standart donanıma marş aküleri ile CHP'nin şebekeden bağımsız olarak da çalışabilmesi için bir senkron jeneratör de dahildir.

Bağlantıya hazır ve fabrikada test edilmiş komple üniteler sayesinde kurma çalışmaları minimum seviyededir ve güç değerleri kontrol edilmiştir.

Fonksiyon şeması

Funktionsschema_Vitobloc_BM-366_437.jpg