Vitobloc 200 Tip BM 190/239 - orta güç aralığında biyogaz CHP'leri


Bu avantajlardan yararlanın

  • Biyogaz ile işletme; biyometan için şartlandırma gerekmez
  • Tamamen bağlantıya hazır ve fabrikada test edilmiş
  • Standart olarak şebekeden bağımsız çalışma
  • Kendilerini kanıtlamış uzaktan denetleme ve otomasyon sistemleri


Merkezi ısıtma ağları için düşük emisyonlu CHP'ler

CHP modülleri Vitobloc 200 BM-190/239 ile 190 kWel ve 239 kWth sağlanır. Bunlar biyogaz ile çalışmaya uygundur. Özellikle bir biyogaz ünitesi ile kombine edildiğinde merkezi ısıtma ağları için tasarlanmışlardır.

Orada oluşan ısı tüketicilere iletilebilir ve bu esnada üretilen elektrik biyogaz ünitesinde kullanılabilir veya kamu şebekesine beslenebilir.


Fabrika çıkışı komple bağlantıya hazır

Vitobloc 200 şebeke sunucuların en katı bağlantı şartnamelerini dahi yerine getirir.

Standart donanıma marş aküleri ile CHP'nin şebekeden bağımsız olarak da çalışabilmesi için bir senkron jeneratör de dahildir.

Bağlantıya hazır ve fabrikada test edilmiş komple üniteler sayesinde kurma çalışmaları minimum seviyededir ve güç değerleri kontrol edilmiştir.

Ürün kesiti

Vitobloc-200_BM-190-Schnitt.png

Fonksiyon şeması

Funktionsschema_Vitobloc_BM-190_238.jpg