Kuru fermantasyon

Bu avantajlardan yararlanın

  • Pahalı atık bertarafı yerine gelir getiren ham madde yönetimi
  • Kompostlama işletmeleri, yerel yönetimler ve gıda maddesi sanayi için ekstra kazançlar
  • Yerel, uygun fiyatlı ve enerjileri yüksek, üstün değerli başlangıç maddeleri, fiyat değişmelerine bağlı değil
  • Başlangıç maddelerinden istenen talepler yüksek değildir; yabancı maddelere karşı hassas olmayan yöntem
  • Az aşınma ve düşük bakım giderleri


Atma yerine değerlendirme

Biyolojik atıkların toplanması ile, minimum bir çaba ile biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürülebilen muazzam bir potansiyel elde edilir.

BIOFerm-Technik organik atıklardan primer enerji üretmeyi başardı: çevre dostu, rejeneratif ve CO2 bakımından nötr. Başlangıç maddesinden istenen koşullar çok azdır.

Dökülebilen, istiflenebilen biyoatık, yeşil maddeler ve katı tezek gibi yüksek kuru madde oranına sahip katı maddeler uygundur.

Oluşan fermantasyon atığı sıvı halde doğrudan tarımda kullanılabilir veya katı madde halinde gübre veya kompost elde edilebilir.


Her şey tek elden

Biyogaz ünitelerinin verimli ve ekonomik olarak çalışabilmeleri için, teknik ile mikrobiyolojinin birbirlerine tam olarak uymaları gerekir. Bu sebepten Viessmann biyogaz uymanı Schmack ile aynı prensibi takip eder ''Her şey tek elden''.

Tesislerin yüksek derecede kullanılabilirlikleri için planlama, onay, işlem tekniği, tesis kurma ile servis ve biyoloji alanlarından uzmanlardan oluşan bir ekip çalışmaktadır.

Sistem şeması

Trockenfermentation.png

Biyogaz tesisi | kuru fermantasyon

Biogasanlage | Trockenfermentation

Bioferm.jpg

Kuru fermantasyon

Ürün programı hakkında ayrıntılı bilgiler için, bkz.

www.schmack-biogas.com