brennstoff-gas-biogas-m.png

Biyogaz Şartlandırma 

Biyogaz, en çok tercih edilen yenilenebilir enerji kaynakları arasında hızla üst sıralara çıkmaktadır. Biyogaz, arıtma çamuru, biyolojik olarak çözünen atıklar, biyolojik olarak çözünen yiyecekler, çiftlik gübresi ve kentsel katı atıklar gibi biyokütle ve atıkların fermentasyonundan üretilmektedir.Bu fermentasyon sürecinin iki ana ürünü metan at %50 – 75 oranında (CH4) ve %25 – 50 oranında karbondiyoksittir (CO2), atBununla birlikte endüstriyel kullanım için biyogazın doğal gazla aynı kalitede olması gerekir. Çünkü doğalgaz şebekelerinde sadece yükseltilmiş biyometan taşınabilmektedir. Biyogazın yenilenebilir enerji kaynakları arasında enerjetik açıdan olarak anlamlı ve ekonomik açıdan verimli olabilmesi için şartlandırma işlemi mutlak zorunludur40 yılı aşan sağlam tecrübeyle, Viessmann grubunun firmalarından olan Carbotech, az enerji tüketen ve çeşitli ham gazlar konusunda yüksek bir tolerans eşiği olan bir işleme teknolojisi geliştirmiştir.Basınç değişimli emilme prosesiyle biyogaz içerisindeki hidrojen sülfit kompresyon ve yıkamayla temizlenir. Bu aşamada suyun büyük bir bölümü çıkartılmaktadır. Son olarak karbon süzgeci karbondiyoksiti ve istenmeyen gazları çıkartarak birinci kalitede biyometan elde edilir.Proseste yükseltilen biyometan bu aşamada sadece eser miktarda hidrojen sülfit içerir. H2S, mekanizmalar için zararlı olan ve genel verimliliği düşüren zehirli bir bileşendir. Korozyon, asitlenme, kalıntı oluşumu, kokular ve SOx emisyonu gibi çeşitli sorunların kaynağıdır.Viessmann'ın şartlandırma ünitelerinde siloksanlar da etkili olarak çıkartılmaktadır. Siloksan, biyogazın yakıt olarak kullanıldığı motorun işleyen parçaları üzerinde aşındırıcı bir kaplamaya yol açan silikon üretir.Bunlar elektrik yalıtımına da zarar vererek kojenerasyon üniteleri gibi tesislerde elektriksel iletkenliği zayıflatır. Aşırı ısınma ve standart altı emisyonlar siloksanların neden olduğu sorunlardır ve Viessmann şartlandırma üniteleri bunları etkili bir şekilde filtrelemek üzere üretilmektedir.

Biyogaz şartlandırma üniteleri

Carbotech, Avrupa'da biyogaz şartlandırmanın önderi sayılır ve biyogaz besleme projeleri için komple tesislerin ileri gelen tedarikçilerinden birisidir. Şirket 30 yıldan fazla biyogaz sektöründe faaldir. Bunun dışında, Carbotech ortam havasından azot elde etme gibi başka endüstriyel gaz temizleme ve gaz üretme işlemleri alanında da kapsamlı deneyim sahibidir.