Biyogaz - doğal bir enerji kaynağı

Katı, sıvı veya gaz şeklinde olması fark etmez; gelişmekte olan bölgesel ısıtma sistemleri, biyokütle fosil sıvı ve gaz yakıtlara bağımlılığı azaltır. Kullanılması iklim dönüşümüne karşı koyar. Depolanıp gereksinime göre kullanılabildiği için, diğer yenilenebilir enerjilere göre daha avantajlıdır.

Biyogaz - odunun yanı sıra - biyokütlenin sürdürülebilir olarak kullanılmasına karşı en etkili seçenektir. Biyogaz kullanımının ödünsüz olarak genişletilmesi sayesinde yılda 2,6 milyar avro değerinde daha az doğalgaz ithal edilir. Viessmann'ın eksiksiz ürün programı biyogaz teknolojisinin tüm yelpazesini kapsar – yaş ve kuru fermantasyondan biyogaz şartlandırma ve mikrobiyolojik metanlaştırma yöntemine kadar.


İlgili bağlantılar

Burada sizi ilgilendirebilecek konulara bağlantılar bulabilirsiniz.

Biogas.jpg

Biyogaz - doğal bir enerji kaynağı

Biyokütle ile sürdürülebilir enerji beslemesi için burada istenen kullanım alanı için biyogaz tesisleri isteyin

Kullanma kılavuzları

PDF dosyaları

Devam ediniz

Tüm enerji kaynakları için eksiksiz ürün programı

Viessmann tüm enerji kaynakları ve uygulama alanları için verimli sistemli bireysel çözümler sunar.

Devam ediniz

Broşür talebi

Ücretsiz broşür için

Devam ediniz