Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

Doğalgaz LPG İçin Kojenerasyon (CHP) Santrali

Doğalgaz LPG için CHP santrali

Geçtiğiniz yıllarda elektrik fiyatlarındaki ve kişi başına düşen elektrik tüketiminin artmasıyla birlikte elektrik enerjisi ihtiyacı her zamandan daha yüksek seviyededir. İlave elektrik kaynaklarına olan ihtiyaç hem meskenlerde hem de sanayide hissedilmektedir.

Kojenerasyon olarak adlandırılan ısı ve elektriğin birlikte üretimi (CHP - Combined Heat and Power), elektrik enerjisi problemini çözmenin verimli bir yoludur. Viessmann kojenerasyon üniteleri birincil olarak ısı üretimi için kullanıldığında çok başarılıdır. Kullanıldıkları uygulamanın ısı ihtiyacına göre çalışan Vitobloc üniteleriyle %90 kadar bir verimlilik sağlanabilmektedir.

Vitobloc, biyometan ile de çalışabilen 4 silindirli dört stroklu bir motorla işletilir. Fabrikada test edilen ve çalıştırılmaya hazır olan üniteler tüm bağlantıları ve kabloları takılmış halde teslim edilir. Tümleşik olan yoğuşma teknolojisi yakl. %94'lik yakıt verimliği sağlar.

Viessmann'ın tüm kojenerasyon üniteleri Alman Federal Enerji ve Su Sanayisi (BDEW) yönergeleriyle uyumlu sertifikalara sahiptir. Kompakt tasarımlarıyla zeminde ve dikey yönde çok az yer kaplarlar.

Sistematik olarak planlandıklarında enerjiden %40 kadar tasarruf sağlarlar. Bu değer elektrik ve ısı ayrı birer elektrik istasyonu ve kazandan elde edildiğinde ortaya çıkan orandır. Kojenerasyon üniteleri çeşitli mesken binaları için de bir dizi avantaj sağlar:

  • Mahalde üretilen elektrik üretimi ve dağıtımı ile kendi kendine yeterlilik
  • Enerji maliyetini ekonomikleştirme 
  • Ayrı kazan ve elektrik üreteçleriyle karşılaştırıldığında daha az atık, gürültü ve emisyon

Konutsal kojenerasyon üniteleri yakıt ihtiyaçlarını yerel gaz şebekesinden alabilirler. Kojenerasyon ünitelerinden olan elektrik elektrik şebekesinden olan elektrik yerine kullanılabilir. Ayrıca ürettikleri ısı buhar veya kaynar su elde etmek için kullanılabilir. Elde edilen ısı yaşama alanlarını merkezi ısıtma üniteleriyle sıcak tutmak için de kullanılabilir.

Isı ve elektrik için olan tüm bu farklı kullanımlar daha düşük enerji üretim maliyetleriyle birlikte ele alındığında Viessmann'ın kojenerasyon üniteleri modern meskenler için en iyi enerji ekipmanı haline getirmektedir.

Yararlı bağlantılar
Yararlı bağlantılar