Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

Doğalgaz için paket tipi kojenerasyon santralleri CHP

Doğalgaz için paket tipi kojenerasyon santralleri (CHP)

Gaz yakıtlı bir kombine ısı ve güç ünitesi (CHP) aynı anda ısı ve elektrik üretir. Çıktısı ile konut kompleksleri ve ticari işletmeler için tasarlanmıştır. Isı tarafında, CHP ünitesi bir kazan ile paralel olarak çalıştırılır. Her iki ısı jeneratörü de ısıtma ve içme suyunun ısıtılması için ısıtma sistemine bağlanır.

Paket tipi kojenerasyon santralleri

Bu ürün alanında 25 yıldan fazla deneyime sahip plan Viessmann güç-ısı kojenerasyonu için etkin gaz yakıtlı sistemler sunmaktadır. Seri ürünlerin dışında müşterilerin gereksinimlerine uyarlanmış ısı-güç kojenerasyon üniteleri de üretilmektedir.

VITOBLOC 200

Ekonomik ısı ve elektrik üretimi için CHP, Modül EM-50/81, doğalgaz ile işletme, kapasiteler: 50 kWel/81 kWth

Yararlı bağlantılar
Yararlı bağlantılar