Marka Değerleri

1966 yılında şirket ilkeleri adı altında belirlediğimiz değerler bugün de markamızın temelini oluşturmaktadır. Marka değerleri şirket kültürümüzü oluşturan ruhu, ortamı ve davranış şekillerini biçimlendirerek, performansımızın temelini oluşturur.


Druck

Yenilikçilik

Sektörümüzün yönlendiricisi ve teknolojik öncüsüyüz. Her zaman ısıtma tekniğinin dönüm noktaları haline gelen üstün ürün ve problem çözümleri geliştirdik. Gelecekte de teknolojinin gelişimini belirleyenlerin arasında yer alacağız.

Druck

Yüksek kalite

En yüksek kalite ile ısı tekniği ürünleri sunmaktayız. Çalışmalarımız "Hiçbir şey iyileştirilemeyecek kadar mükemmel değildir" ilkesine dayanmaktadır. Ürünlerimiz kolay kullanılır ve uzun ömürlüdür.


Druck

Eksiksiz ürün programı

Uluslararası piyasaların özel talepleri doğrultusunda ısıtma ve klima tekniğinin tüm enerji taşıyıcıları ve her uygulama alanı için bireysel çözümler ve kapsamlı servis hizmetleri sunmaktayız. Yüksek enerji tasarrufu sağlayan ürünlerimiz çevreyi korumaktadır.

Druck

Verimlilik

Yalın şirket yapımız sayesinde mümkün olan en yüksek malzeme, proses ve enerji verimliliğine değer veriyoruz. Böylece sınırlı doğal kaynakların korunmasını da sağlıyoruz.


Druck

Sürdürülebilirlik

Ekonomik, ekolojik ve sosyal sorumluluğumuz bilincindeyiz. Tüm süreçlerin çevreye uyumlu olmasına önem veriyor ve yenilenebilir enerjilerin kullanılmasını teşvik ediyoruz. Hedefimiz iklimin korunması ve yaşamda doğal varlıkların sürdürülmesidir. Toplumsal değerler olarak bilim, sanat ve kültürü teşvik etmekteyiz.

Druck

Güvenilirlik

Bağımsız bir aile şirketi ve güvenilir bir iş ortağıyız. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle ortaklık ve dürüstlük çerçevesinde, her iki tarafın başarısını gözeterek çalışıyoruz. Şirketimizde çalışan insanların değerini biliyor, samimi ve güvene dayanan bir iletişim kuruyoruz. Yetenekli ve iyi iş çıkaran çalışanlara kendilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz.


Agilität

Çeviklik

Çalışma biçimimiz esneklik, birimler arası sınırları aşan işbirliği, hiyerarşik olmayan iletişim ve gerçeklere dayalı karar alma süreçleri ile açıklanabilir. Yaratıcılık ve hız ile, bu sayede erişilen yenilikçilik potansiyelinin sürekli olarak teşvik edilmesi sayesinde gerekli istikrar ve güvenilirlik sağlanmaktadır.

Unternehmertum

Girişimcilik

Çalışanlar şirket içindeki girişimcilerdir ve kişisel tecrübeleri ışığında yeni iş modelleri geliştirirler. Kişisel sorumluluk ve karar verme yetkinliği, iş yapış biçimimizi belirler. Amacımız kendini geliştirme fırsatı sunan, tatmin edici bir çalışma ortamı sağlamaktır.